Pencere Panjuru Yaptırmak için İzin Gerekir mi?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Bahçe hizasında bir daire aldık, ancak zeminle aynı hizada olduğundan pencerelerden dolayı huzursuz olduk panjur yaptırmaya karar verdik. Yönetime sorduk, ‘izin vermeyiz’ dediler. Daha önce yapılmış panjurlar var, bunları örnek gösterdik. ‘Bizden önceki yönetim izin vermiş’ dediler. Böyle keyfi bir izin olur mu? Biz emniyetimizi nasıl sağlayacağız?" sorusunu cevapladı.

Pencere Panjuru Yaptırmak için İzin Gerekir mi?

Önce yönetimin tutumundan söz edeyim. Bir dairenin herhangi bir ihtiyacını karşılamak için ‘yönetimden izin almak’ diye bir mecburiyet yok.

Yapılması mümkün olan şeyler izin almadan yapılır, yapılması hukuken mümkün olmayan işler için de yönetimin izin vermesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla böyle bir izin beklemek yanlış.

İkinci husus; uygulamada, pencerelere panjur yaptırılması yasak işlerden kabul edilmemiştir. Dolayısıyla özellikle emniyet gerekçesi ile pencerelere panjur takılabilir ve bunun için yönetimden izin almak gerekmediği gibi kaldırılması için açılan davalar da reddolunmaktadır.

Yeter ki aşırı derecede yapılaşmaya kaçılmasın, gereksiz büyük çapta inşaata girişilmesin. Böyle bir panjur yapıldığında birilerinin gelip mahkeme kararı olmadan bunu kaldırmaya çalışması düşünülemez.

Böyle bir şey suç teşkil eder. Yapılan herhangi bir yenilik yasaya aykırı ise ancak mahkemede dava açılarak eski hale getirme talebinde bulunulabilir.

Anlatılan olayda ise bu husus eski hale getirme nedeni olarak kabul edilmemektedir. Üstelik kabul edilmelidir ki herkes aşırıya kaçmamak kaydı ile ve makul çerçevede kalmak kaydı ile emniyetini sağlamak hakkına sahiptir.

Yargıtay’ın bazı kararlarında güvenlik için gerekli olduğu kabul edilen yerlerde pencerelere demir parmaklık takılması makul karşılanmıştır.

Yeter ki bu demir parmaklık, basamak görevi yapacak ve üst kata ulaşılmasını sağlayacak şekilde inşa edilmesin.

YORUM EKLE