Oturduğu Ev Satılan Kiracının Hakları Neler?

Kiracı ve ev sahibi ilişkisi Türk Borçlar Kanununa göre belirleniyor. Kanunlara göre kiraya verilen gayrimenkul üzerinden kira sözleşmesi mal sahibi tarafından feshedilecekse, haklı gerekçesi olması gerekli. Peki ev satılırsa kiracıların hakları nelerdir?

Oturduğu Ev Satılan Kiracının Hakları Neler?

Kiracı Varken Konut Satılırsa

Kiralanan gayrimenkulü; kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin kullanımı için mal sahibi satabilme hakkına sahiptir.

Bahsedilen kişilerin kullanımı için konut veya iş yeri gereksinimi nedeniyle, kiracının tahliyesi talep edilebilir.

Aynı kanunlarda belirtilen diğer bir gerekçe ise; kiralanan gayrimenkulün yeniden inşası ya da imarı nedeniyle esaslı onarımı yer alıyor.

Söz konusu yapının genişletilmesi, tadilatı veya değiştirilmesi gerekliyse, yapılan işler sırasında kiracının kullanımı tam manasıyla sağlanamıyor ise kira sözleşmesi feshedilebiliyor.

Gayrimenkul Sahibi Evi Satmak İsterse Satabilir mi?

Gayrimenkul sahibi içinde kriacı olsun olmasın diledği zaman evini satabilir. Bunda yasal bir engel yok. Peki ev satılırsa yeni ev sahibinin hakları neler?

Türk Borçlar Kanununa göre mal sahibinin haklı gerekçeleri olması durumunda, kira sözleşmesini feshedebiliyor.

Kullanım amacıyla tahliye talep edildiğinde, en az bir ay önce kiralayana yazılı olarak bildirilmesi gereklidir.

Şayet bu şekilde kiralayana belirtilmez ise, kira sözleşmesi yeni değişiklik yapılmasına gerek kalmadan aynı şekilde devam eder.

Söz konusu gayrimenkulün satılması durumunda, malın yeni maliki sözleşmeyi sona erdirme hakkını belirtilen sürede kullanabilir.

Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren bir ay sonrasında dava yöntemiyle kullanabilmektedir.

Kiralayan, yeni malik ile gayrimenkulü boşaltacağı tarih konusunda anlaşmaya varabilir. Kiracının evi boşaltmak için acele etmesini gerektirecek bir durum yoktur.

Mal sahibi evi satması durumunda önemli nokta, ev sahibinin satın aldığı konuta acil ihtiyacı olduğunu mahkemeye kabul ettirmesidir.

Şayet konut malikinin aynı belediye sınırları dahilinde başka bir evi varsa, yeni alınan konutun acil ihtiyaç olduğu mahkeme tarafından kabul edilmeyebilmektedir.

Yeni Ev Sahibi ile Kiracı İlişkisi

Kiracı, evi yeni satın alan kişi ile eski kontrat çerçevesinde taraf olmaya devam ediyor.

Yeni malik ile yeni bir kontrat yapılmasına gerek yoktur. Yeni malikin noterden onaylı yeni hesap numarası ve konutun yeni sahibi olduğunu kiralayana bildirmesi yeterlidir.

Mal sahibi kiracı varken evi satarsa; tahliye etmek isteyen yeni malikin dava açabilmesi için aidat veya kirayı ödememiş olduğunun ispatlanması gereklidir.

Tüm bildirimler noterden yapılmak durumunda ve verilen sürelerde kiracı konut kirasını öderse tahliye davası açılamıyor.

Kısacası yasalara göre mal sahibi evi satarsa, kiracının hemen çıkma zorunluluğu yoktur. Acele etmesine de gerek yoktur.

Hürriyet Emlak

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 05:31
YORUM EKLE