banner53

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile Tapu Devri

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi bir kişinin ölene kadar bakılması karşılığında bakıcıya belirli menfaatlerin sağlandığı sözleşme türüdür. Bu sözleşme türünde bakıcıya kimi zaman bir konut tahsis edilirken kimi zaman da bakım karşılığında belirli bir miktarda para verilmesi kararlaştırılabilir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile Tapu Devri

Burada bakıcının kim olduğunun önemi olmayıp evlat, hemşire yahut (huzurevi vb) bir şirket bakıcı olabilir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin usulüne uygun şekilde yapılabilmesi için bir takım şekli şartlara uymak gerekmektedir. Aksi taktirde bu sözleşme geçersiz sayılacak ve birtakım hukuki sorunlarla karşılaşılabilecektir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ancak Sulh Hakimi önünde Noterde veya (eğer bakıcıya gayrimenkul devredilecekse) Tapu Müdürlüğünde yapılabilecektir. Bu sözleşmenin imzalanması esnasında iki adet tanığın bulunması da kanunen zorunludur.

Dolayısıyla yetkili mercii önünde hem iki tanık hem de sözleşmenin taraflarının bulunması gerekiyor olup bunlardan birinin sözleşmeyi başka bir yer ve zamanda imzalaması sözleşmeyi geçersiz hale getirecektir.

Böyle bir halde ise ne bakıcı kendisine vaat edilen bedelleri talep edebilecek ne de bakılacak kişi kendisine bakılmasını isteyebilecektir. Taraflar böyle durumlarda uğradıkları zararları (bakıcı için emeğinin karşılığı, bakılan için verdiklerinin iadesi) talep edebileceklerdir.

Ancak sözleşmede “bakıcı” olan taraf (belediye bakımevi vb) bir kamu kurumuysa sözleşmenin geçerli olabilmesi için yazılı olması yeterli olacaktır.

Eğer sözleşme tapu müdürlüğü nezdinde yapılacaksa yukarıdakilere ilave olarak:

-- Tarafların kimliklerinin,

-- Temsil varsa vekaletnamenin yahut vasi kararının,

-- Belediyeden alınan emlak rayiç değer belgesinin ve

-- DASK poliçesinin (bina vasfındaysa) bulundurulması gerekmektedir.

-- Ayrıca bakılacak kişinin akil baliğ olduğundan şüphe edilirse sağlık raporu getirmesi de talep edilecektir.

-- Bu sözleşmeye ilave olarak yüzde 4 oranında tapu harcının ve döner sermaye ücretinin ödeneceğinin bilinmesi gerekmektedir.

Bakıcının Sorumlulukları Nelerdir?

Temel kural olarak bakıcı, bakılacak kişiyle aynı yerde yaşamalıdır zira bakıcı bakılanın aile topluluğuna katılmış sayılmaktadır. Ayrıca bakıcı, bakılacak kişinin ihtiyaç duyduğu gıdayı sağlamalı, bakılacak kişinin tedavisine ve hastalıklarına özen göstermeli, temizliği sağlanmalı ve o kişi için rahat yaşanılabilir bir ortamı tesis etmelidir.

Bakılanın İpotek Hakkı

Bakım karşılığı gayrimenkul devredilecek kimi durumlarda bakılan kişi ilgili gayrimenkulü sözleşmenin başında devredebilmektedir. Ancak bu durum bakılan için bir risk unsuru teşkil etmektedir zira

Bakıcı bakım görevlerini yerine getirmeyebilir yahut Gayrimenkulü başka kişilere satabilir.

Örneğin bakım hizmetleri karşılığında kendisine peşinen 500.000 liralık bir ev verilen kötü niyetli bir bakıcı bu gayrimenkulü diğer kişilere satabilir ve kendi görevlerini ihmal edebilir.

Böyle bir durumda bakılan kişinin gayrimenkulü iade almasına imkan olmayacaktır.

Benzer şekilde kendisine gayrimenkul verilen bakıcının erken ölümü sonrasında mirasçılar ile bakılacak kişi arasında çeşitli hukuki uyuşmazlıklar yaşanabilir.

Böyle durumlarda bakılan kişinin mağdur olmaması adına Kanun; devredilen gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilmesine izin vermiştir. Böylece kendisine bakılacak kişi haklarını güvence altına alabilecektir.

Ancak bu ipotek hakkının gayrimenkul devrinden sonraki 3 ay içerisinde kullanılması gerekmektedir. Ayrıca böyle bir ipotek tesisinde gayrimenkul bedelinin binde 4.55’i oranında tapu harcı ödeneceğinin bilinmesinde fayda vardır.

Bakılan kişi vefat ettikten sonra ipoteğin kaldırılması mümkün olacaktır. Bunun için bakıcının tapu müdürlüğüne başvurması gerekecektir.

Eğer bakılan kişi bakıcıya kendi oturduğu gayrimenkulü devredecekse gayrimenkul üzerinde “intifa hakkı” tesis etmesi faydalı olacaktır. Böylece ilgili gayrimenkul başka kişilere satılsa bile hiç kimse bakılan kişinin o gayrimenkulü terk etmesini talep edemeyecektir.

Bakıcı Hangi Haklara Sahiptir?

Bakıcının en temel hakkı bakılan kişinin vaat ettiği parayı / gayrimenkulü almaktır. Bu noktada özellikle bakılan kişinin ölümünden sonra gayrimenkul devrini içeren sözleşmelerde bakıcının haklarının çeşitli ihtimaller göz önünde bulundurularak teminat altına alınması gerekmektedir.

Örneğin bakılacak kişi kötü niyetli olarak gayrimenkulü başka kişilere satabilir. Yahut bakılan vefat ettikten sonra mirasçılar bu gayrimenkulü başka kişilere devredebilir.

Böyle durumlarda bakıcı ciddi derecede mağdur olacak ve hakkı olanı almak için uzun ve yıpratıcı yargı süreçleriyle boğuşmak durumunda kalabilecektir.

Bu risklerin önüne geçebilmek için bakıcının ölünceye kadar bakma sözleşmesini tapuya tescil ettirmesinde fayda vardır.

Böylece ilgili gayrimenkul başkasına satılsa dahi bakıcı yeni alıcıya karşı gayrimenkulün kendisine devrini isteyebilecektir.

Ayrıca bakıcı ilgili gayrimenkul üzerinde ipotek de tesis edilmesini de talep edebilecektir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile Tapu Devri

Yukarıda da açıklandığı üzere sözleşme eğer tapu müdürlüğünde yapılıyorsa devir de orada gerçekleştirilebilecektir.

Eğer sulh hakimliği veya noter önünde yapılmışsa ve gayrimenkulün devrine ilişkin açık hüküm yoksa tarafların birlikte tapuya başvurmaları gerekecektir. Eğer mal sahibi tapuya gitmekten kaçınırsa dava açılabilecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER