Ödenmeyen Kira Nasıl Tahsil Edilir?

Kiracının kira borçlarının ödenmemesi durumunda, gayrimenkulün tahliyesi kararı nasıl uygulanır? Kira borcu nasıl tahsil edilir?

Ödenmeyen Kira Nasıl Tahsil Edilir?

Avukat Melih Saatçı'nın Yazısı...

Tahliye kararının uygulanabilmesi için, iki yol izlenebilir.

-- Bir kira dönemi içinde ödenmeyen kiralar için ihtarda bulunmak

-- Ödenmeyen kira borçları için tahliye talep edilerek, icra takibi başlatmak

Bir kira dönemi içinde ödenmeyen kiralar için, 2 kez haklı ihtarda bulunur. Herhangi bir şekil şartı olmamasına rağmen, ihtar içeriğinin, noterde yapılması önemlidir. Bu yol biraz daha uzun ve zahmetlidir.

Diğer yandan ödenmeyen kira borçlarının tahliye talep edilerek icra takibinin başlatılması daha kolay ve pratiktir. Böylece borçlu taraf temerrüde düşürülerek, tahliye edilmesi sağlanır.

Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Kira bedelinin ödenmemesi durumunda mal sahibi, Türk Borçlar Kanunu ile, İcra ve İflas Kanunu’na göre, tahliye davası açabilir. Bunun için kira bedelinin ödenmemesine karşılık ilamsız icra yolu açıktır.

Mal sahibinin kiracıya karşı, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde tahliye davası açabilir. Dava sonucunda, ilam icraya konularak, taşınmazın tahliyesi istenebilir.

Aynı zamanda mal sahibi, kira süresinin bitmesi durumunda da direkt olarak, icra dairesi vasıtasıyla, taşınmazın tahliyesi istenebilir.

Kiracı Borcunu Ödemezse

Tahliye kararının çıkarılması için, mal sahibinin takip talebinde, alacağı kira bedelini göstermesi gerekir. Böylece İcra Dairesi, borçlu kiracıya ihtarlı ödeme emrini gönderebilir.

Kiracı 7 günlük itiraz hakkını kullanmazsa, mal sahibi tarafından talep edilen kira borcu ve takip kararı kesinleşmiş olur.

Ancak kira takip kararının kesinleşmiş olmasına rağmen, mal sahibi tarafından haciz ya da tahliye yoluna başvurulmaz. Bunun sebebi, borçlu kiracının, 30 günlük ödeme süresidir.

Mal sahibi, İcra Dairesi’nin verdiği 30 günlük süreyi beklemelidir. Sürenin bitiminde borçlu kiracı tarafından borcun ödenmemesi durumunda;

Mal sahibi, İcra Mahkemesi yoluyla, kiracının tahliyesini isteme hakkını kazanır.

Alacağın tahsili amacıyla, kiracının malları üzerinden haciz işlemi başlatabilir.

Diğer yandan borçlu kiracının, 30 gün içinde borcunu ödememesi ve 7 günlük itiraz hakkını kullanmaması durumunda, sürenin bitiminden itibaren 6 ay içinde İcra Mahkemesi’ne tahliye talebinde bulunulmalıdır.

Saatçı Hukuk Bürosu

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021, 03:58
YORUM EKLE