Muvazaa Nedeni ile Tapu İptali Mümkün mü?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Dedemden tarlalar kaldı. Amcam, kız kardeşlerinden ve annesinden genel vekalet alıyor. Anne ve kız kardeşleri adına vekaleten bütün tarlaları babama satıyor. Bir gün sonra sattığı yerleri, tekrar kendine sattırarak adına hisseli tapu çıkarıyor. Tarlaların yüzde 80 hissesine sahip oluyor. Babam vefat etti. Ben, amcama muvazaaya (danışık) dayalı tapu iptal davası açabilir miyim?

Muvazaa Nedeni ile Tapu İptali Mümkün mü?

Şimdi dededen tarlalar kaldıysa amca da hissedar. Amca belli bir parayı bu işe bağlamak istediyse, kız kardeşlerinden veya annesinden niye parayı bastırıp satın almıyor da bu dolanbaçlı yolu seçiyor acaba? ‘Babama sattı’ dediğiniz de yani erkek kardeşine sattı.

Kardeş büyük hisseye sahip oldu ve sonra ondan da amca bu hisseleri satın aldı. Peki şimdi ne oldu? Dediğim gibi sonuç aynı kapıya çıktı.

‘Acaba kardeşler arasında ihtilaf vardı da mirasçılar bu kardeşe satmak istemediler’ desem, bu halde ona vekaletname de vermezlerdi.

Üstelik amca kendi hissesini de kardeşine satıyor. Bunları şunun için soruyorum, burada amcanın menfaati ne? Neden bu yola başvuruyor? Bunu anlamaya çalışıyorum.

Peki diyelim ki amca, kardeşinden satın aldı ve parasını da ödediyse, amacını anlamamakla birlikte bunda hukuki bir eksiklik yok. Herkes alım satım yapabilir.

Şayet muvazaalı bir işlem yapıldıysa ve bu işlem nedeniyle bir hakkınız kaybolduysa, bir dava açmak elbette mümkün. Ama önce muvazaanın nerede olduğunu tespit etmek ve bunu ispatlamak lazım.

Mesela tapuda satış gösterip de gerçekte bağış yapıldıysa, bu yolla babanızın elinden mallar çıkıp amcaya devrolduysa ve baba vefat ettiği için siz mahrum kaldıysanız, bir dava konusu olabilir.

Ama olayı bu kadar basit görmüyorum, ‘asıl nedenleri araştırıp bu işe öyle girin’ derim.

YORUM EKLE