banner53

Müteahhit Depremden Doğan Her Zarardan Sorumlu mu?

Deprem ülkesi olan Türkiye’deki binaların depreme karşı ne derece dayanıklı olduğu ciddi bir tartışma konusudur. Nüfusunun büyük bir kısmı deprem kuşağında yaşayan ülkemizde (özellikle imar aflarının verdiği cesaretle birlikte) yapıları depreme karşı güvenlikli şekilde inşa etmeyen bazı müteahhitler olabilmektedir. Bu durum ise olası depremler sonucu hasar gören binalarda müteahhitlerin sorumluluğunu gündeme getirecektir.

Müteahhit Depremden Doğan Her Zarardan Sorumlu mu?

Hasar Gören Binalarda Müteahhit Hangi Oranda Sorumludur?

Temel kural olarak müteahhitlerin gerekli özeni göstermemesinden ve ruhsata aykırı şekilde bina inşa etmesinden doğan zararlardan sorumlu olacağını belirtmek gerekir.

Bu kapsamda müteahhitler;

kolon ve kirişlerin bağlantısında sorun olması, etriye demirinin eksik kullanılması, beton kalitesinin düşük olması, yıkanmamış deniz kumu kullanılması, kolonların gereğinden fazla kısa olması yahut ucuz işçilik gibi sebeplerle meydana gelecek tüm hasarlardan sorumlu olacaktır.

Dolayısıyla sayılanlara benzer sebeplerden ötürü bir bina depremde hasar görürse müteahhidin bu zarardan sorumlu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Ancak bu kusurlar arsa sahibinin (kolonların kısa olması gibi) teslim esnasında görebileceğiayıplarsa müteahhitlerin sorumlulukları daha dar yorumlanacaktır. Zira arsa sahibi o haliyle inşaatı kabul etmiştir. 

Görünmesi güç gizli kusurlarda ise teslimden sonra da müteahhidin sorumluluğu devam edecektir.

Ancak eğer arsa sahibi tacirse, bu durumda da kendisinden beklenen özen yükümlülüğü daha yüksek olup (özellikle büyük yapılarda) arsa sahibinin ilave kontroller için yapı denetim kuruluşlarına müracaat etmemesi, müteahhidin kusurunu azaltıcı bir unsur olarak karşımıza çıkabilecektir.

Müteahhit Her Hasardan Sorumlu mu?

Bu noktada belirtmek gerekir ki depremden doğan her hasardan müteahhitlerin sorumlu olması düşünülemez. Zira özellikle şiddetli depremlerde müteahhitler, kendilerinden beklenen gerekli özen ve dikkati gösterseler dahi hasar meydana gelebilecektir.

Örneğin ruhsata uygun da yapılsa bir binanın 8.5 şiddetindeki bir depremden hasar almaması oldukça zordur.

Bu sebeple müteahhit, meydana gelecek zararlardan üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiği oranda sorumlu olmayacaktır.

Ayrıca müteahhitlerin sorumluluğu, inşaatın arsa sahibine teslimden itibaren 5 yıl, eğer ağır bir kusur varsa 20 yıllık süre için geçerlidir. Dolayısıyla arsa sahipleri, bu sürelerin geçmesiyle birlikte müteahhitlerden herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

Bu sebeple arsa sahipleri, örneğin eksik demir kullanılması için 20 yıl boyunca müteahhite müracaat edebilecekken adi kiremit kullanılmasından ötürü 5 yıl içinde haklarını ileri sürmek zorundadır.

İçerik Gayrimenkul Hukuk sitesinden alınmıştır...

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 03:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER