banner53

Mirasçılık Belgesi Nasıl Çıkarılır?

Miras hukukunda en çok adı geçen belgeler arasında yer alan mirasçılık belgesi, miras bırakanın ardında bıraktığı mirasın ne şekilde paylaşılacağını gösteren bir belgedir.

Mirasçılık Belgesi Nasıl Çıkarılır?

Sulh Hukuk Mahkemesi’ne veraset ilamı yani mirasçılık belgesi için yapılan başvuruların ardından yaklaşık 1 hafta içinde belge çıkarılmaktadır.

Ancak noterden mirasçılık belgesi çıkarma süresi ise aynı gün içinde tamamlanmaktadır.

Bu belgenin çıkartılması, diğer hukuki işlemler kadar uzun sürmeyen, basit bir işlemdir.

Fakat miras bırakanın ölümünün ardından mirasçılık belgesi çıkartmak isteyenlerin bilmeleri gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Bütün bu işlemler süresinde hukuki usul ve esaslara göre hareket etmek adına mirasçılık belgesi çıkartma sürecinde, miras hukukunda deneyimli miras avukatlarından hukuki destek almaları tavsiye edilmektedir.

Veraset İlamı Nedir?

Mirasçılık belgesinin hukuki literatürdeki isimlerinden biri de veraset ilamıdır. 

Veraset ilamı, miras üzerinde pay sahibi olan yasal ve atanmış mirasçılara, mirasın ne şekilde dağıtılacağını gösteren hukuki bir belgedir.

Bu belge esasen miras bırakanın ölümünden sonra mirasın yasal açıdan kime ve ne oranda kaldığını gösteren bir niteliğe sahiptir.

Vefat durumunda mirasçının kim olduğu, mirastan kimin ne kadar oranda yararlanma hakkının olduğu gibi bilgiler bu belge üzerinde yer almaktadır.

Hukuki açıdan herhangi bir aksi durum söz konusu olmadığı sürece, veraset ilamında adı geçen kişilerin yani yasal mirasçıların mirastan pay alma hakları bulunmaktadır.

Bununla birlikte söz konusu belgede kimin hangi oranda pay alacağı da belirtilmektedir.

Bu oranlara göre miras, belgede adı geçen mirasçılar arsında kanuna uygun bir şekilde paylaştırılabilir.

Mirasçılık belgesi çıkarmak için miras üzerinde saklı payı bulunan varislerin hepsinin başvuruda bulunması gerekmemektedir.

Hukuk sistemimizde yer alan kanunlara göre mirasçılık belgesi çıkartmak için miras üzerinde saklı payı bulunan tek bir varis belgeyi çıkartmaya hakkı bulunmaktadır.

Mirasçılık Belgesi Nereden Çıkarılır?

Mirasçılık belgesi yani veraset ilamını çıkarmanın 2 farklı yolu bulunmaktadır. Bunlardan ilki Sulh Mahkemeleri’ne giderek temin etmek, diğeri ise noterden almaktır.

Hukuk sisteminde ilgili düzenlemeler yapılmadan önce mirasçılık belgesi yalnızca Sulh Mahkemesi tarafından çıkartılan bir belge idi.

Ancak daha sonradan bu belgeyi noterden alabilme imkanı getirilmiştir.

Noterden mirasçılık belgesi almak için mirasçı olan kişiler arasında yabancılık unsurunun bulunmaması gerekmektedir.

Söz konusu yabancılık unsuru, miras hakkı bulunan paydaşlardan birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması ya da Türkiye’de yaşamıyor olması anlamına gelmektedir.

Böyle bir durum söz konusuysa eğer mirasçılık belgesi çıkartma işlemlerinde noterden ziyade Sulh Hukuk Mahkemesi tercih edilmelidir.

Noterden kolay bir şekilde mirasçılık belgesi çıkarmak için gerekli olan belgeler şunlardır:

-- T.C kimlik belgesi

-- Miras hakkı bulunanı temsilen başvuru yapılması durumunda vekaletname ya da miras bırakanın kimlik numarası

-- Noterde doldurulması gereken formlar

-- Noter onaylı mirasçılık belgesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER