Miras Taksim Sözleşmesi Ne Demek?

Miras taksim sözleşmesi, mirasın nasıl paylaşılacağının düzenlendiği evraktır. Miras taksim sözleşmesinin düzenlenmesinin amacı mirasçıların paylarını belirlemektir.

Miras Taksim Sözleşmesi Ne Demek?

Sözleşmenin düzenlenebilmesi için tüm mirasçıların sözleşme hazırlanırken hazır bulunması gereklidir. Tüm mirasçıların miras avukatıyla birlikte sözleşme hazırlaması gerekir.

Bir diğer önemli nokta ise miras taksim sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bütün mirasçıların imzasının gerekmesi. Sözleşmede yazılı olma şartı olmasına rağmen resmi yazım koşulu aranmaz.

Miras taksim sözleşmesi yapıldıktan sonra anlaşmazlıklar ortaya çıkarsa veya hak kaybının yaşandığı düşünülürse tapu iptal ve tescil davası ya da alacak davası açılabiliyor.

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Taraflar:
Aşağıdaki koşullarla bir miras taksim sözleşmesi oluşturulmuştur. İşbu sözleşmede ; “………………” devreden, “………………” devralan olarak anılacaktır.

Konu:
İşbu sözleşmenin konusu, ……………… vefatı sonucunda devredenlerin kendilerine intikal eden, tapuda ……………… adına kayıtlı olan ve edinilmiş mal rejimi gereği yarısının da ona ait olduğu, terekedeki taksim sonunda kendisine düşecek miras payına düşen ……………… yer alan konutun mülkiyet hakkının tamamını, mirasçılardan olan ……………… (devralana) devretmesidir.

Tarafların yükümlülükleri:
Devredenler, ……………… tarihinde ölen ………………’dan kendilerine intikal eden ve taksim sonunda kesinleşecek olan yukarıda bahsi geçen mülkiyet üzerindeki miras payının tamamını devralana, ……………… terekenin kalan kısmından hiçbir hak talep etmemesi şartıyla devretmiştir.

Yetkili mahkeme:
İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ……………… yetkili olacaktır.
İşbu sözleşme, ../../2015 tarihinde ………………’ da beş nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha devralana teslim edilmiş, diğer nüshalar devredenlerde kalmıştır.

Devreden                                                           Devralan

YORUM EKLE