Miras Paylaşımında Yaşanan Sorunlar Nasıl Aşılır?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Önce babamız vefat etti sonra annemiz. Onlardan miras olarak bir ev kaldı. 3 kardeşiz. Ben banka kredisi ile bir ev aldım ama iş yerime uzak olduğu için orada oturamıyorum. Oradan aldığım kiranın üzerine koyup oturduğum evin kirasını ödüyorum. 2 kardeşim de 4 yıldır orada oturuyor, satmaya yanaşmıyorlar. Bense maddi sıkıntı çekiyorum. “Siz çıkın 4 sene de ben oturayım” diyorum onu da kabul etmiyorlar. Ne yapabilirim?" sorusunu cevapladı.

Miras Paylaşımında Yaşanan Sorunlar Nasıl Aşılır?

Okuyucumun maddi yarar sağlama çabası var, zira bir bankaya kredi geri ödemesi var. Bunlar uzun süren taksitlerdir ve üzerine faiz biner. Bir de oturduğu eve kira ödüyor. Tabii bunları ödedikten sonra bir de geçinme problemi var. Kolay değil, öteki tarafta da kendisine hiç yararı olmayan bir ev duruyor. Tabiidir ki buradan bir yarar bekleyecek.

Bunun için bazı tercihler yapması gerekir. Birincisi satmaya yanaşmıyorlar diyor ya; kendisi onların iznini beklemeden ortaklığın giderilmesi talepli dava açabilir. Dava sonucunda bina bölüşülmeye müsaitse bölüştürülür, kat mülkiyeti kurulu değilse kurulur, herkes kendi dairesine sahip olur. İsteyen dairesini satar, isteyen kullanır.

Bir başka ihtimal geçmiş 4 yıl bir gelire bağlanabilir. Geçmiş 4 yıllık kira bedeline denk gelen bir kullanma bedeli talep edilebilir. Okuyucum bir meslektaşımın kendilerine ihtarname gönderdiğini yazmış. Dolayısıyla ecrimisil yani tazminat talep etmenin alt yapısı hazır.

Bu halde geçmiş 4 yıllık kullanım bedeli atlep edilip alınabileceği gibi geleceğe matuf bir hazırlık da yapılmış olur. Ancak bu yerde oturanlara “Sen çık ben oturayım” diye hukuki bir girişimde bulunulamaz. Zira onlar da malik sıfatı ile oturmaktalar.

YORUM EKLE