banner53

Miras Paylaşım Davası Nedir?

Mirasçılar arasında gerçekleştirilen muristen kalan mirasın paylaşım davasına girmende önce günlük hayatta miras hukuku ile ilgili ne kadar çok olay ile ve dava ile karşılaştığımızı belirtmek gerekir. Günlük yaşamda bireyin hukuk ile iç içe olduğu konulardan biri olan ve hukuk eğitimi almamış bireylerin de aşina olduğu hukuk dallarından biridir miras hukuku.

Miras Paylaşım Davası Nedir?

Miras hukuku kanunda hüküm altına alınan kan bağı içinde olan ve olamayan bireylerden biri ölünce diğerleri arasında ölen kişinin kalan mallarının ve borçlarının dağıtımı olarak kısa ve basitçe ifade edebiliriz.

Borçların ve malvarlıkların bir arada bulunduğu miras murisin ölümü ile birlikte bir yumağa dönüşerek kalan mirasçıların el birliği halinde mülkiyete sahip olmalarına neden olur.

Murisin ölüm anı ile birlikte bütün borçlar ve mallar birlikte bir blok halinde yasal mirasçılara geçer.

Yasal mirasçılar elbirliği halinde mülkiyete sahip oldukları için tek başlarına malvarlıkları üzerinde herhangi bir hak tasarruf edemezler.

Bu da bireylerin sahip olduğu miras üzerinde herhangi bir işlem yapamamasına sebep olur. Muristen kalan bir evin boyanmasından bir işletmenin devredilmesine kadar büyük ölçekli ve küçük ölçekli bütün işleri oy birliği ile yapmaları gerekir.

Blok halinde geçen mirasın mirasçıların saklı pay oranlarına zarar vermeden muris ölmeden önce kanun hükümlerine uyacak şekilde vasiyetnamesi ile miraçsıları arasında bölüştürebilir.

 Mirasçılar murisin ölümünden sonra eğer haklarına halel gelmemiş ise vasiyetnameye uymak zorundadırlar. Vasiyetname dışımda mirasın bölünmesini sağlayan yollardan biri de mirasçılar arasında yapılan sözleşmedir.

Miras bırakanın vefatı ile birlikte yapılabilecek daha doğrusu ancak murisin ölmesinden sonra yapılan miras bölünmesi için yapılan sözleşmeler hukuka uygun hale gelir ve geçerlilik kazanır.

Bu sözleşme sayesinde de mirasçılar mirasın kendi aralarında bölünmesini sağlarlar ve eğer saklı paylarına halel gelmiş ise bunu dava etme imkânları elbette vardır.

Eğer miras bırakan ölmeden önce vasiyetname ile kimin neye sahip olacağını belirtmemiş ve mirasçılar da murisin ölümünden sonra böyle bir sözleşme akdetmemişler ise bu durumda elbirliği halinde sahip oldukları mirasın bölünmesi talebinde bulunmaya her bir mirasçı sahiptir.

Murisin mirası üzerinde hak sahibi olan ve elbirliği ile mülkiyete sahip olan her bir mirasçı Sulh Mahkemesine başvurarak miras paylaşım davası açabilir.

Miras paylaşım davasını ayrıntısıyla anlatmandan önce şunu izah etmekte de önem vardır. Miras hukuku başlı başına teknik bir konu olup bireyin bu konularda bir dava sürecine gireceği durumlarda profesyonel destek alması hak kaybına uğramaması için en olması gereken bir durumdur.

Özellikle birey miras hukuku ile ilgili bir davada taraf olacağı zaman miras avukatı ile hareket ederek kendi haklarının en iyi şekilde korunmasını sağlaması gerekir. 

Bu hususa değindikten sonra miras paylaşım davası nasıl gerçekleşir?

Miras paylaşım davasını elbirliği mülkiyeti bölmek isteyen ve payını isteyen her bir mirasçı yukarıda da izah ettiğimiz üzere tek başına Sulh Mahkemesinde açabilir. Bu davanın açılması için kanun koyucu ayrı bir süre öngörmemiştir.

Fakat dediğimiz gibi vasiyetin ve sözleşmenin yapılmadığı durumlarda ve ayrıca miras bölünmeden önce açılması gereken bir davadır.

Mirasın açılmasından paylaştırılması sürecine kadar açılabilecek olan mirasın paylaştırılması davasında hâkim önce her bir mirasçı için terekenin tespitini yapar.

Her bir mirasçı için terekenin tespitinin yapılması için her bir mirasçı için ayrı ayrı terekenin tespiti davası açılır ve her bir mirasçıya yasal payları oranının korunmasına dikkat edilerek düşecek paylar belirlenir.

Hâkim varsa taşınmazın bir mirasçıya düşmesini sağlamaya çalışır ve aradaki farkı da diğer mirasçılarla denkleştirilmesi için gerekli olan diğer paylaşımları yapar.

Miras paylaşımının yapılmasını da ele alırsak kanun koyucu ilgili maddede yasal mirasçılara düşecek oranları ve saklı paylarını ayrı ayrı belirlemiştir.

Davaya bakacak hâkim de mirastan pay almaya hak kazanan mirasçının paylarını bu oranları dikkate alarak ve mirasçının yasal haklarına zarar gelmemesini sağlayarak davada mirasın paylaşımını gerçekleştirir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER