Miras Kalan Arsada Hak Nasıl Alınır?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Babamızdan miras bir arsa kaldı ve verasetle 5 kardeşe intikal etti. Belediye ise 27 yıl önce ‘biz arsayı almıştık’ diye dava açtı ve davayı kazandı. Bu mümkün mü? Zamanaşımı yok mu? Bizlere avukat ücreti, masraflar tebliğ edildi. Bana düşen masrafları yatırdım, bu iş böylece bitti mi?" sorusunu cevapladı.

Miras Kalan Arsada Hak Nasıl Alınır?

Doğrusu davanın gidişatı konusunda bazı bilgilere sahip olmadan net yanıt verme imkanı yoktur. Bahsettiğim bilgiler ise dava dosyasının içindedir.

Bu arsa miras bırakan babaya nasıl geçti? Hangi hukuki yolla sahip oldu? Tapu kayıtlarında ne görünüyor? Arsanın geçmişi yani tedavül kayıtları ne gösteriyor? Bunları bilmeden net bir şey söylenemez.

Bu hususların dava safahatında incelenmiş olması lazım. Bir gayrimenkul mülkiyetinde bazı istisnai durumlarda zamanaşımı vardır.

Bu kısaca Türk Medeni Kanunu’nun 712’nci maddesinde sözü edilen ve olağan zamanaşımı denilen 10 yıl boyunca bir gayrimenkule tapu kütüğünde malik olarak görülme hali ile 713’üncü maddede sözü geçen olağanüstü zamanaşımıdır.

Bu durumda tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir gayrimenkulü, ihtilafsız 20 yıl boyunca malik gibi kullanma halidir ki 20 yılın sonunda talepler zamanaşımına uğramıştır.

İşte okuyucumun bahsettiği davada da 27 yıllık bir süre geçtiğine göre bu maddelerin tatbik kabiliyeti olup olmadığına bakılmıştır diye düşünüyorum.

Ancak mahkemece ‘böyle bir karar verildi’ diye bence her şey bitmedi. Bu kararın gözden geçirilmesi için Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurma hakkı bulunmaktadır.

Davaya bakan mahkemeye hitaben yazılacak bir dilekçe ile Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuru dilekçesi verilecek ve dosya mahkemenin bağı bulunduğu Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilecektir.

Dosyanın tamamı bu mahkemenin ilgili dairesinde yeniden incelenecek. Şayet yanlış bir karar verildiği anlaşılırsa, mahkeminin kararı kaldırılacaktır. Yani bu iş henüz bitmedi.

YORUM EKLE