banner53

Miras Hissesi Satılır mı?

İştirak halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını intikal gerçekleşmeden üçüncü bir kişiye satabilir mi? Miras hissesi nasıl satılır?

Miras Hissesi Satılır mı?

Miras payının devri, iştirak halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesine deniyor.

Peki buna karşın intikal yapılmadan üçüncü kişilere miras hissesinin satışı yapılabilir mi?

Miras hukukuna göre iştirak hali bozulmadan miras payının iştirake dahil olmayan üçüncü kişilere devri yasak olup; sadece mirasçılara devri mümkün olabiliyor.

Miras hissesinin üçüncü kişilere satışı ile ilgili esaslar, Medeni Kanun kapsamında şu şekilde düzenleniyor.

Miras Payı Üzerinde Sözleşme

Madde 677: Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır.

Bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı böyle bir sözleşmenin geçerliliği, noterlikçe düzenlenmesine bağlıdır.

Sözleşme bu kişiye paylaşmaya katılma yetkisi vermez; sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkını sağlar.

Yukarıdaki kanun maddesinden de görüldüğü üzere miras hissesinin bir başka kimseye devredilebilmesi için öncelikle miras paylaşımının yapılması gerekiyor.

Buna karşın iştirakin feshi işlemini yapmadan iştirakçilerin tümünün katılımı ile payları üçüncü bir kişiye de satılabiliyor.

Bu halde iştirak kendiliğinden bozulmuş olacağından satış harcı dışında bir harç almaya gerek olmuyor. Başka bir konuda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER