Miras Gayrimenkulün Kullanım Hakkı

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, 'Evimize beş kardeş hissedarız. Bir kardeşimizin oğlu burayı sürekli kullanıyor, iki kardeş olarak bu duruma razı değiliz. Yasal olarak ne yapabiliriz?' sorusunu cevapladı.

Miras Gayrimenkulün Kullanım Hakkı

KALAN GAYRİMENKULÜN KULLANIM HAKKI

SORU: Evimize beş kardeş hissedarız. Bir kardeşimizin oğlu (yeğenim) burayı sürekli kullanıyor, iki kardeş olarak bu duruma razı değiliz. Yasal olarak ne yapabiliriz? 

GARİMENKULLERİ MALİKLERİ KULLANABİLİR

CEVAP: Bir gayrimenkulü maliki kullanır, bu doğaldır, ortak gayrimenkulü ortaklardan biri kullanabilir bu da doğaldır, diğerlerinin izni aranmaz, diğer ortaklar razı olmazsa ancak kullanım bedeli yani ecrimisil talep ederler. Peki gayrimenkulde hiç payı olmayan biri ortakların izni olmadan kullanırsa ne olur?

KULLANIM HAKKI TALEBİ

Bu durumda ya malikler bu kişinin gayrimenkulü tahliye etmesini talep eder veya hisseleri oranında kullanım bedeli yani ecrimisil talep ederler. Okuyucumun durumu bu. Sahibi bulundukları gayrimenkulün ortaklarından biri kullanmıyor, maliklerin dışında biri kullanıyor.

Dolayısıyla kullananın mülkiyet hakkı yok. Bu halde ya eskiden fuzuli şagil dediğimiz haksız kullanan biri durumunda olup tahliyesi talep olunur veya kira bedeline eşdeğer bir kullanım bedeli talep olunur.

TALEP KARŞILANMAZSA DAVA AÇILABİLİR

Talep olunan para ödenmez ise dava konusu yapılabilir ve dava yolu ile geçmiş beş yıllık kullanım bedeli talep olunur. Mahkeme bu yer için getirebileceği kira bedeline eşdeğer bir tazminata karar verir ve bu rakamın kullanım bedeli olarak tahsiline karar verir.

Okuyucumun sorusunda gayrimenkulü kullanan yeğen, yani yabancı biri değil, ancak yeğen dahi olsa malikler arasında bulunmuyor, bu durumda okuyucum yukarıda açıkladığım davranışlardan birini tercih edebilir akrabalık ilişkisi durumu değiştirmez.

YORUM EKLE