Minimum Parsel Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır?

Parsel, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre imar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin düzenlenmiş şeklidir. Peki, parsel büyüklüğü nedir? Parsel büyüklüğü nasıl tespit edilir?

Minimum Parsel Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır?

Yoğunluk Bölgelemesi

Yoğunluk bölgelemesi, belli bir miktar (genellikle hektar) başına düşen nüfusun planlanmasıdır.

Oturma bölgelerindeki yoğunlukların düzenlenmesinde, konutların yeterli güneş ışığı ve hava alması dikkate alınmaktadır. Yoğunluk bölgelemesinin;

Yapının arsa üzerinde kapsayacağı alana ilişkin sınırlamaların belirlenmesi (TAKS, KAKS, yapının parsel üzerindeki konumu).

En küçük parsel yüzölçümü ile parselin yatay genişlik ve derinlik boyutlarının tespit edilmesi olmak üzere en temel iki aracı bulunmaktadır.

Bu iki araç kullanılarak hem parselin boyutları, hem de parsel üzerinde yapılacak yapının boyutları, yüksekliği ve bahçe mesafeleri tespit edilmekte, tespit edilen bu hususlar plan paftası ve notları ile imar planına yansıtılmaktadır.

En küçük parsel yüzölçümünün belirlenmesinin; biri en küçük parsel cephesinin, diğeri en küçük parsel derinliğinin belirlenmesi olmak üzere iki yönü bulunmaktadır.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre parsel cephesi, parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir.

Birden fazla yola cepheli parsellerde uygulama imar planında belirtilmemiş ise geniş yol üzerindeki kenar, parsel ön cephesidir.

Yolların eşit olması halinde ve köşe başı parsellerde dar kenar, parsel ön cephesidir.

Parsel derinliği ise, parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatların uzunluklarının ortalamasıdır.

Parsel cephesi ve parsel derinlikleri genellikle imar planlarıyla belirlenmektedir.

Ancak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. maddesine göre, imar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri; arazi meyili, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve yöresel ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit olunur.

Ancak bu tespit sırasında aşağıdaki şartlar ihlâl edilemez...

En Küçük Parsel Genişliği

En Küçük Parsel Derinliği

Parsel alanları, konut dışı kentsel çalışmaları alanlarında 2.000 metrekareden az olamaz.

Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda, yeni veya ilave yapı ruhsatı düzenlenemez.

Gayrimenkul Mevzuatı

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021, 03:24
YORUM EKLE
google-site-verification=YICnoXQvjVWih06MBJp9FBfJkY-ua8wzTHo3jGNdHnc