Meskun Alan Ne Demek?

Meskun alan, yerleşik alan anlamına gelmektedir. İmar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alanlara meskun alan denir. Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak yapılır.

Meskun Alan Ne Demek?

Belediye sınırları içerisinde ya da belediye sınırları dışında kalmış fakat belediyenin sorumluluğunda olan, imar planı bulunmayan yerleşmelerin gelişme alanlarını da içine alan ve sınırları Belediye Meclislerince karara bağlanan alanlar, meskun alanlara örnektir.

MESKUN ALAN YAPI ŞARTLARI

--Belediyelerin yerleşik alan sınırları içerisinde bulunan, planı bulunmayan veya nüfusu son nüfus sayımına göre 10.000’in altında olan yerlerde,

--Belediye, belediyenin sınırları dışında köylerin yerleşik alanlarında ve yakın çevresinde,

--Belediye ve belediyenin sınırları dışında fakat belirli alanları belediyenin sorumluluğunda olan ve olmayan ve yerleşik alan dışındaki iskan dışı alanlarda uygulanır.

MESKUN ALANDA BİNA YÜKSEKLİĞİ

--Yeni inşa edilecek bir binanın yüksekliği en fazla yanındaki binaların yüksekliği kadar olabilir. Olabilecek yükseklik dokuz buçuk metreyi ve üç katı geçemez.

--Daha önce uygulama görmemiş alanlarda yol genişliği ve ön bahçe mesafeleri dahil iki cephenin arasındaki mesafenin de yarısından fazla olmaması şartıyla üç kata dokuz buçuk metre yüksekliği verilir.

--Yeni inşa edilecek binanın yanındaki mevcut binalar eğer dokuz buçuk metre ve üç kattan daha az ise, olabilecek azami bina yüksekliği altı buçuk metre ve iki kattır.

--Çatı katı ve çekme kat yapılmaz.

--Meyil olduğu için birden çok iskan katı yapılamaz.

--Zemin döşemesi, üst seviyesi tabii zeminine yarım metreden çok gömülü ise iskan edilemez.

--Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz ve sadece son kattaki bağımsız bölümlere irtibatlı piyesler yapılabilir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mustafa AKALIN
Mustafa AKALIN - 2 ay Önce

Meskun alanı bilmeyen yerel yönetimler illegal uygulama ile kamu güvenini yok etmekteler.hatta hilafı hakikat evrak düzenlemesi mahkemeyi yanıltmaya kadar konu uzamaktadır.