Mesken Konut Ticari Konuta Nasıl Çevrilir?

Ticari konut tapusu ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği gayrimenkullerde söz konusu olan tapu tipidir. Bu konutlar ofis, dükkan, depo ve benzeri ticari amaçlarda kullanılıyor olabilir. Mesken tipi gayrimenkuller de sonradan ticari konuta çevrilmiş olarak karşınıza çıkabilir.

Mesken Konut Ticari Konuta Nasıl Çevrilir?

TAPU ALIRKEN DİKKAT

Milliyetemlak'ta yer alan habere göre, gayrimenkulun hangi amaca hizmet ettiği, tapu üzerinde yazar ve yazmalıdır. Ticari faaliyetler için kullanılan gayrimenkullerin tapusunda da ticari konut yazıyor olmalıdır.

Tapu alırken dikkat etmek gereken en önemli durumların başında gayrimenkul tipi gelir. Gayrimenkulun kullanım amacı ile tapuda yazan tip tutarlı mı kontrol edilmelidir. Mesken olarak satın alacağınız gayrimenkul, tapuda ticari gözüküyor olabilir. Aynı zamanda bu durumun tam tersi de yaşanabilir. Böyle durumlarda tapu tiplerini birbirine çevirme işlemi gerekli olacaktır. Bunun için gayrimenkulun bağlı olduğu belediyeye müracaat edilmelidir.

Konut tapusunun gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren diğer hususları izinlerdir. Satın alınacak konutun kat irtifakı ve kat mülkiyeti olduğundan emin olunmalıdır. Özellikle kredi çekilerek alınacak konutlarda bu hususlar oldukça önemlidir. Kat irtifakı olmayan konutlara bankalar kredi çıkarmaz. Konut 

Kat mülkiyeti olmayan konutlar için ise cezai yaptırım uygulanır. Bu işlemler için tapu daireleri ile görüşülmelidir.

TİCARİ KONUT TAPUSU

Ticari konut tapusu nasıl olmalıdır diye bahsetmeden önce ne olduğunu açıklamakta fayda var. Kısaca ticari olarak kullanıcak gayrimenkulun kime ait olduğunu gösteren belgedir. Bu belgede, konutun büyüklüğü, bulunduğu mevki, konut tipi, hisse durumu ve hisse sahibi / sahipleri hakkında bilgiler, varsa tapu sicilindeki değişiklikler, sıra numarası ve tarih gibi bilgiler yer alır.

ÖZELLİKLERİ:

-- Tapu alacaklar genelde ticari konut tapusu hangi özelliklere sahiptir diye merak eder. Bazı özellikler tüm tapu tipleri için geçerlidir. Yani mesken de ticari de olsa tüm tapularda olması gereken özellikler vardır. İnşaatlar konut projelerine uygun olarak hayata geçirilir.

-- Ancak bazen proje dışına çıkılmış konut özellikleri ile karşılaşılabilir. İnşaat sırasında onaylanan projede yer alan kat ve metrekare bilgileriyle uyumlu olmalıdır. Aksi halde ilerde tapu sahibinin ceza alması söz konusu olabilir. Bu nedenle tapuyla ilgili bilgiler belediyeden kontrol edilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

-- Bir konutun ticari faaliyetler için kullanılması için alınması gereken izinler vardır. Ticari konut tapusunun söz konusu izinlere sahip olması gerekir. Bu izinlerden biri diğer kat maliklerince verilen oy birliğidir.

-- Eğer bir binanın herhangi bir katı ticari olarak kullanılacaksa, diğer kat sahiplerinin buna izin vermiş olması gerekir. Tüm katlardan izin toplanmalıdır. Tek bir kat maliki dahi izin vermezse, o kat için söz konusu tapu çıkarılamaz.

MESKEN TAPUSU NASIL TİCARİ TAPUYA ÇEVRİLİR?

-- Tapuda ev olarak kayıtlı olan bir bağımsız bölüm, maliki tarafından işyeri olarak kullanılmak istenebiliyor. Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince evin işyerine dönüşmesi için öncelikle belediyenin bölgedeki imar planlarının buna izin vermesi gerekiyor.

-- Evin işyeri olması için izin verilmesi halinde proje tadilatı yapılabiliyor. Ancak öncelikle kanun gereğince konutunuzu işyerine çevirmek istediğiniz daireniz için apartmanınızdaki bağımsız bölüm sahibi tüm komşularınızdan izin almak zorundasınız. 

-- Akabinde proje tadilatı için; Tapu sicil müdürlüğünden röperli kroki, çap ve tapunuzu ve ilgili belediyeden imar durumu belgesini aldıktan sonra projelerinizi yaptırabilirsiniz. 

-- Daha sonra da projeler ve belediyenin sizden isteyeceği ilgili belgelerle birlikte tadilat ruhsatı için müracaat etmek zorundasınız. 

EMSAL KARAR

Meskenin İşyerine Dönüştürülmesi Yargıtay Kararı

Yargıtay 18.HD-E:2008/10771-K:2009/01364-T:19.02.2009

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıların, anataşınmazın tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan 1 nolu bağımsız bölümünü üç ayrı dükkan haline dönüştürmek suretiyle kullandıklarını ileri sürerek, sözü edilen bağımsız bölümde yapılan değişikliklerin onaylı mimari projesine uygun eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece bilirkişi raporunda belirtilen projeye aykırı imalatların yıkılarak kaldırılmasına, ortak alanlara davalılarca yapılan müdahalelerin önlenmesine, dükkanların meskene dönüştürülmesi konusundaki istemin reddine karar verilmiştir. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 24.maddesine göre, anataşınmazın kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünün dükkan (işyeri) haline getirilmesi, kat malikleri kurulunun oybirliğiyle verecekleri kararla mümkündür. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, dava konusu edilen 1 nolu bağımsız bölümün tapudaki kaydına göre mesken bulunduğu ve davalılar adına kayıtlı olduğu,… Belediye Başkanlığına hitaben verilen dilekçede, her ne kadar 1 numaralı bağımsız bölümün tüm kat maliklerince dükkana çevrilmesine izin verildiği belirtilmekte ise de, bu belgenin yukarıda değinilen yasa maddesine uygun bir kat malikleri kurulu kararı niteliği taşımadığı anlaşılmıştır. 

Mahkemece anataşınmazın kat malikleri kurulu karar defteri ilgili yönetimden getirtilip incelenerek 634 sayılı Yasanın 24.maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde meskenin işyerine dönüştürülmesine ilişkin oybirliğiyle alınmış bir karar bulunup bulunmadığı araştırılarak, oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir. Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, kabulü ile hükmün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 428.maddesi gereğince bozulmasına… oybirliğiyle karar verildi.

Sonuç

Tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen apartman dairesinin işyeri/dükkan haline getirilmesi ancak kat malikleri kurulunun oybirliğiyle verecekleri kararla mümkündür.

Yasal düzenleme gereği oybirliği şartı arandığından tüm kat maliklerinin apartman dairesinin işyeri/dükkan haline getirilmesine evet demesi gerekir. Örneğin 12 daireden oluşan bir apartmanda 1 daire sahibi hayır derse oybirliği oluşmadığından apartman dairesi işyeri/dükkan haline getirilemez.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2020, 08:43
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ömer karabel
Ömer karabel - 9 ay Önce

Daire sahipleri onay vermiyor ise başka ne yapa bilirim

EROL CAN
EROL CAN - 1 yıl Önce

Apart man yonetimlerin de her zaman cogunlugun oylariyle yapilan uygulamari dusununce bu kullanma degisikligininde oybirligiyle degilde cogunluk usyluyle yapilmasi banana daha mantikli geliyor.

Mustafa Alnıak.
Mustafa Alnıak. - 12 ay Önce

Bana ait bir zemin kat daire i dükkan olarak iş yerine dönüştüreceğim, ama komşum karşı gelecek. Makul bir sebep göteremezse kendine bir yer beğensin.

Sami Gültekin
Sami Gültekin - 8 ay Önce

Arsam ticari geçiyor ticari olarak projeyi çizdirdim biro yazıyor projede burayı konut yapmak isdiyorum belediye izin vermedi ama emsal olarak aynı adada iki tane bina var onlar konut yani yerimi sonradan ticariye çevirmişler konuta nasıl çeviririm yardımcı olurmusunuz

EMLAK GÜNDEMİ: Çözüm yok maalesef.

SIRADAKİ HABER