banner53

Memurlar Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Olabilir mi?

Memurlar Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (Konut Değerleme Uzmanı) olabilir mi? Aranan şartları karşılayan memurlar için bu imkan var mı? İşte cevabı...

Memurlar Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Olabilir mi?

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberi...

"Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları için aranan şartları taşımaktayım. Memur iken Gayrimenkul Değerleme Uzmanı unvanını kullanmam mümkün mü?? Değerleme raporlarının tarafımca düzenlenmesi mümkün mü?"

MEMURLAR KONUT DEĞERLEME UZMANI OLAMIYOR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28 inci maddesinde; "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler" hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm çerçevesinde "memurların tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek herhangi bir faaliyette bulunamayacakları, ticaret ve sanayi şirketlerinde görev alamayacakları, mesleki faaliyette bulunmak üzere gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamayacakları belirtilmiştir.

" 27/12/2018 tarihli ve 65/1527 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kararı'nın Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esaslarının 1 inci maddesinde ? "Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde işbu esaslar ile ekte yer alan asgari ücret tarifesi uygulanır…" açıklaması bulunmaktadır.

Bu itibarla; Devlet memurlarının memuriyetinin devamı süresince Gayrimenkul Değerleme Uzmanı unvanını kullanarak değerleme raporlarını düzenlemesi ve ücret almasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2019, 09:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER