Kuru Mülkiyet ve İntifa Hakkı Nedir?

Kuru mülkiyet, taşınmaza kullanma ve ondan yararlanma hakkı bulunmadan sahip olmaktır.

Kuru Mülkiyet ve İntifa Hakkı Nedir?

Mülkiyet; kuru mülkiyet ve intifa hakkı olmak üzere ikiye ayrılır. Kuru mülkiyetin değeri taşınmazın değerinin 1/3’üdür.

Kuru mülkiyete çıplak mülkiyet de denir. Kuru mülkiyet sahibi taşınmazı kiraya veremez. İntifa hakkı sahibi kiraya verebilir.

Ancak çıplak mülkiyet sahibi, intifa hakkı sahipliğinin mevcudiyetini koruyarak taşınmazı bir başkasına satabiliyor. 

Böyle bir gayrimenkulü alan kişi İntifa hakkı bulunan kişinin mülkiyetini de kabul etmek zorunda oluyor. 

Kuru mülkiyet sahibi olan kişinin vefatından sonra, kuru mülkiyet hakkı eşine devredilebiliyor.

İntifa Hakkı Nedir?

İntifa hakkı, başkasına ait bir eşya veya malvarlığı üzerinde, belirli bir kişiye, tam yararlanma imkânı sağlayan bir irtifak hakkıdır.

İntifa hakkının kurulması ile gayrimenkulün maliki, eşyanın veya hakkın öz değerini kendisinde tutmakta, buna karşılık, bunlardan elde edilebilecek yararları belirli bir kişiye tahsis etmektedir.

İntifa Hakkı Nasıl Kurulur?

İntifa hakkı, sözleşme ile kurulan, mahkeme kararı ile kurulan ve kanuni intifa hakkı olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021, 14:55
YORUM EKLE