Komşularını Rahatsız Eden Bina Sakini Nereye Şikayet Edilir?

Apartman veya site gibi toplu yaşanılan alanlarda kat sakinlerinin uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde uyarıları da aldırmayan komşular için atılabilecek bazı yasal adımlar vardır. İşte komşularını rahatsız eden bina sakinleri için yapılabilecekler...

Komşularını Rahatsız Eden Bina Sakini Nereye Şikayet Edilir?

KAT MALİKLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR VAR

Hürriyet'te yer alan habere göre, kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Hem evsahipleri hem de kiracılar kanuna göre, dairelerinde ve bahçe gibi ortak alanlarda birbirlerini özellikle rahatsız etmemekle yükümlüler.

YARGITAY'IN KONUYLA İLGİLİ KARARI

Yargıtay’ın da bu konuda yerleşik içtihatı var. O içtihat ise şöyle:

“634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesine göre, kat malikleri, gerek kendi bağımsız bölümlerini, gerekse ortak yerleri kullanırlarken birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler.

Böyle olunca, davacının, rahatsız edici hareketlerle ilgili iddiasının mahkemece bu madde çerçevesinde araştırılması ve toplanacak kanıtların takdir edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.”

SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDE DAVA AÇABİLİRSİNİZ

Sulh Hukuk Mahkemesi’ne veya savcılığa başvurarak, rahatsızlık veren ve kurallara uymayan komuşular için dava açabilirsiniz.

TCK’nın 123. maddesine “Kişilerin huzur ve sükununu bozmak”, TCK’nın 151. maddesine göre ise “Mala zarar vermek” suç. Huzur bozmanın cezası üç aydan 1 yıl kadar hapis. TCK’nın 151. maddesindeki “Mala zarar verme” suçu ve cezası;

“Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır”

Önemli: Mahkemeye ve savcılığa vereceğiniz dilekçelere çektiğiniz video, yönetim planı, diğer delillerinizi eklemeyi de unutmamanız gerekiyor. 

İŞTE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 

…………… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI

: …………………… (T.C.Kimlik No: …………………………)Adres:........................

DAVALI

: ……………………. (T.C.Kimlik No: ……………………… )Adres:.......................

KONU : Kat Malikinin Başkalarını Rahatsız Edici, Yönetim Planına ve Kat Malikleri Kurulu Kararlarına Aykırı Davranışlarının Önlenmesi ve Tahliye Talebimden İbarettir. 

AÇIKLAMALAR :

1. Davacı olarak …….. ili, ……… ilçesi, ………….mah, ………… Sokak, ….. numarada, … Ada, ……..Pafta, ……… Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın paydaşıyım.2. Davalı apartmana taşındığı günden beri hane halkı tarafından uyumsuz davranış, apartman yönetim planına ve genel apartman kurallarına uymayarak, aşırı gürültü, pencere ve balkonlardan halı, kilim, çarşaf vs. silkeleme, pislik atma, su dökme eylemlerinde bulunmaktadır.3. Davalıya daha önce apartman yöneticiliği tarafından iadeli taahhütlü posta yoluyla ve davacı tarafından ……...Noterliğinden rahatsızlık veren davranışlarına son vermeleri hususunda ihtarname gönderilmiştir.4. Davalı tüm uyarılara rağmen rahatsızlık veren davranışlarını sürdürmektedir.

Bu nedenle bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER :

Yönetim Planı, Kat Malikleri Kurulu Kararı, Kamera Görüntüleri, İhtarname Suretleri, Her Tür Delil.

HUKUKİ SEBEPLER :

Kat Mülkiyeti Kanunu md. 18, 25 ve ilgili maddeleri ile Medeni Kanun md. 737 ve ilgili mevzuat.

TALEP VE SONUÇ :

Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle uyumsuz davranış, apartman yönetim planına ve genel apartman kurallarına uymayarak, aşırı gürültü, pencere ve balkonlardan halı, kilim, çarşaf vs. silkeleme, su dökme eylemlerinde bulunarak diğer kat maliklerini rahatsız edici davranışlarda bulunan davalının yaptığı eylemlerin önlenmesine ve bu konuda tedbir kararı verilmesine, davalının uyarılmasına davranışlarının devamı halinde tahliyesine ve yargılama giderlerinin, davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

../../2019

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 12:07

Emlak Gündemi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER