banner53

Komşuları Rahatsız Eden Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Apartmanlarda komşuları rahatsız eden kiracılar konusunda yasal mevzuat ve kurallar neler? Kiracı ya da kat maliki taşkınlık yaparak, diğer apartman sakinlerini rahatsız ederse ne yapılabilir?

Komşuları Rahatsız Eden Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Size rahatsızlık veren veren kişi ya da kişileri size rahatsızlık verdiğini belirterek önce ‘komşuluk hukuku’ çerçevesinde uyarın.

Bu davranışta bulunan kişi kiracı ise durumdan mutlaka ev sahibini de haberdar edin. Apartman yöneticinize şikâyetinizi iletin. Apartman yönetim planınızı incelemeyi unutmayın.

Kat Malikleri Kurulu’nca önceden bu tip davranışları yasaklayan kararlar alınmış olabilir. Bu uyarıları içeren kararın apartman girişine asılmasını isteyin.

Gerekli hassasiyetin gösterilmesi için yöneticiden ayrıca başta sizi rahatsız eden komşunuz olmak üzere tüm kat maliklerine kurallara ilişkin bu yazının gönderilmesini talep edin.

RAHATSIZ ETMEME KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK

Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre daha önceki bir yazımda belirttiğim gibi apartmanlarda cam veya balkonlardan eşya silkelemek gibi çekilmez hal alacak şekilde gürültü yapmak yasak.

Komşuyu rahatsız etmemek kanuni bir yükümlülük.

KMK’nın 18. maddesindeki ‘genel kural’ şöyle:

Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Yargıtay’ın da dava yolunu gösteren yerleşik içtihatı şu şekilde:

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesine göre, kat malikleri, gerek kendi bağımsız bölümlerini, gerekse ortak yerleri kullanırlarken birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler. Böyle olunca, davacının, rahatsız edici hareketlerle ilgili iddiasının mahkemece bu madde çerçevesinde araştırılması ve toplanacak kanıtların takdir edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVA

Bu açıklamalar ışığında, şikâyetçi olanların bulundukları yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, kapı çarparak, topuklu ayakkabıyla gezerek, yüksek sesle müzik dinleyerek rahatsızlık verdiğini kanıtlayıp tedbiren yasaklatması mümkün.

Avukat kanalıyla dava açabileceğiniz gibi kendiniz de Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz. 

SAVCILIĞA DA ŞİKÂYET EDEBİLİRSİNİZ

Kişi veya kişilerin yaptıkları her taşkınlık suç değildir. Ancak, tedbir kararına rağmen komşunuz rahatsız etmeyi sürdürürse, savcılığa şikayet edebilirsiniz. Bu durumda toplanan deliller ışığında sulh ceza dava açılır.

SON ÇARE DAİREYİ SATIN ALMAK

KMK’nun 25. maddesine göre kötü komşudan kaynaklı “çekilmezlik hali” süreklilik kazanırsa, diğer komşular birleşerek o dairenin satın alınmasına son çare olarak başvurabilirsiniz.

Hakim, davalı komşunuzun dairesinin mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine yani diğer komşularına arsa payları oranında bedelini ödemek şartıyla devredilmesine karar verir. Böylece, çekilmez hale gelen kötü komşu apartmandan uzaklaştırılır.

Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti” başlıklı 25. maddedeki bu haller şöyle:

a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;

b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33. madde gereğince verilen emre rağmen bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;

c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.

Tüm okurlarıma ‘komşuluk hukukunun’ hüküm sürdüğü sağlıklı, huzurlu, mutlu ve ülkemiz için hayırlı bir yeni yıl diliyorum.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER