Kirayı Geciktiren Kiracıya Ne Yapılabilir?

Ülkemizde milyonlarca insan kirada yaşıyor. Buda milyonlarca ev sahibi demek. Kiracı ile ev sahibi arasında zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu sıkıntıların başında da kiranın geciktirilmesi hatta hiç ödenmemesi geliyor. Peki böyle durumlarda ev sahibi neler yapabilir?

Kirayı Geciktiren Kiracıya Ne Yapılabilir?

KİRA ÖDEMEYEN VEYA GECİKTİREN KİRACI İÇİN EV SAHİBİ NE YAPABİLİR?

Kiracının kirayı vaktinde veya hiç ödememesi gibi nedenlerden gayrimenkulün sahibi, noterden yapacağı ihtar ile kiracı kirayı ödese dahi, kiracının tahliyesi için dava açabiliyor.

TAHLİYE İÇİN DAVA SÜRECİ

Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen bu davalara ilişkin belirli şartlar bulunuyor.

Davanın açılabilmesi için;

-- 2 haklı ihtar 1 kira dönemi içerisinde yapılmış olmalıdır.

-- İhtarın yazılı olarak yapılmış olması şarttır. Fakat kanunu ihtarname için özel bir şekil şartı koymamıştır. Noterden yapılabileceği gibi, mektup veya telgraf yoluyla da yapılabilir.

Haklı ihtar için;

-- Kiracının ödemediği kiraların hangi aylara ait olduğunun açık olarak belirtilmesi gerekir.

-- Ayrıca ihtarnamenin Kiracı tarafından tebliğinden önce, kira bedelinin kiracı tarafından ödenmemiş olması gerekir.

-- Gönderilecek 2 ayrı ihtarnamenin 1 kira dönemi içerisinde ayrı ayrı aylara ait kira bedellerine ilişkin olması gerekir.

-- İhtarnamede belirtilen kira bedellerinin muaccel olması (ödeme zamanını gelmiş olması) gerekir.

-- İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasının kira döneminin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekir. Bu süre geçirildiği takdirde veya kira döneminin bitiminden sonraki ilk kira parası ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin alınırsa , kiralayan yeni kira dönemine kadar dava açamaz.

-- iki haklı ihtara dayanan tahliye davası kira sözleşmesinin bitimini takip eden 1 ay içerisinde gayrimenkulun bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.

YORUM EKLE