Kirasını ödemeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Takvim'den Feride Hilal İmal okuyucusundan gelen, "Kira ödemeyen kiracı nasıl çıkarılır?" sorusunu cevapladı.

Kirasını ödemeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

İlk olarak kiracıya karşı sulh hukuk mahkemesinde bir tahliye davası açılabilir.

Bu dava sonunda ilamı icraya koyarak kiraya verilen gayrimenkulün tahliyesini talep edebilir.

Kira tutarının ödenmemesi ya da kira süresinin bitmesi durumunda kiralayan doğrudan icra dairesi aracılığıyla gayrimenkulün tahliyesini talep edebilir ki bu ilk yoldan daha kolay ve daha fazla tercih edilen bir yoldur.

Kira tutarının ödenmemesi nedeniyle tahliye talepli ilamsız takip yapılır.

Adi kiralara ilişkin olarak TBK M. 315 de şu şekilde:

"Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür.

Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar."

YORUM EKLE