Kiracılar Apartman Yönetiminde Söz Sahibi midir?

Apartman yönetiminde kiracıların söz hakkı var mı? Kiracılar, genellikle apartman yöneticileri ev sahiplerinden seçiliyor olsa da, ikâmet ettikleri apartmanda yöneticiliğe aday olabilir mi?

Kiracılar Apartman Yönetiminde Söz Sahibi midir?

Bu sorulara yanıt bulmak için apartman ve site yönetimi ile ilgili esasların yer aldığı Kat Mülkiyeti Kanunu’na bakmak gerekiyor.

Apartman yöneticisinin görevlerinin de belirlendiği Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, apartman yöneticisi bağımsız bölümlerin malikler tarafından seçiliyor.

Apartmanların yönetim kurulları da yöneticinin katılımıyla toplanıyor ve birtakım kararlar alabiliyor. Kanun, kiracıların apartman yönetimiyle ilgili haklarının sınırlarını da belirliyor.

Genel olarak, kiracıların apartman yönetiminde pek fazla sorumluluğu bulunmadığı söylenebilir.

Kanuna göre kiracılar kat maliklerinden vekalet alarak apartman toplantılarına katılabiliyor. Daire sahibinin vekalet verdiği kiracı oy kullanma hakkını kullanabiliyor, apartman yönetimine de ancak bu koşulla seçilebiliyor.

Bir başka deyişle, kiracının apartman yönetiminde fazla sorumluluğu yoktur. Kiracı, apartman yöneticisi olmak isterse, ev sahibinden vekaletname alması gerekir.

Apartman yönetiminin gerçekleştirdiği toplantılara katılmaları halinde ise, bir kiracının konuşma hakkını kullanabilmesi ancak divan başkanının kendisine söz konusu hakkı tanıması halinde geçerli oluyor.

Apartman toplantısında konuşma hakkını kullanabilen bir kiracının görüş, istek ve talepleri ise bir yaptırım için yeterli olmuyor. Aynı zamanda, toplantıya katılmasalar dahi, yönetimin aldığı kararların iptali yoluna gidemiyorlar.

Örnek vermek gerekirse, aidatlar ile ilgili bir indirim talepleri bulunamıyor. 

Kanuna göre kat malikleri taşınmazın yönetimini aralarında ya da dışarıdan seçecekleri bir kişiye veya üç kişiden oluşan bir kurula verebiliyor.

Bir apartman yöneticisi, kat maliklerinin gerek sayı gerek arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor.

Bu hükümler doğrultusunda ve apartman yönetim bildirgesinde “kiracı yönetici olamaz” ibaresi yoksa kat malikleri sayı ve arsa çoğunluğuyla kiracıyı yönetici seçebiliyor.

Kiracıların yasal hakları

Kiracıların, ev sahibi ile kira sözleşmesi imzaladıktan sonra oluşan yasal hakları da yine Kat Mülkiyeti Kanunu ile belirlenmiş durumda.  Bu çerçevede kiracılar;

-- Ev sahibinden konutla ilgili kusurların giderilmesini veya kira bedelinden evdeki kusurla orantılı bir indirim yapılmasını isteyebilir.

-- Kiraladığı evden yeteri kadar yararlanamadığında ve evin sorunları olduğunda, kontrat süresinin dolmasını beklemeden haklı gerekçesini bildirerek evden çıkabilir.

-- Evde demirbaş niteliği taşıyan kısımlarla ilgili tadilat bedellerini ev sahibinin karşılamasını isteyebilir. Ancak kiracı kendi zevkleri için değişiklik yapmak isterse, yapacağı masraftan sorumlu olur.

-- Evden çıkarken söz konusu konuta zarar vermediği, evi aldığı gibi bıraktığı sürece depozitosunu alma hakkı vardır.

-- Kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe neden olmamak koşuluyla kiraladığı konutu tamamen veya kısmen bir başkasına kiralayabilir ya da kullanım hakkını devredebilir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER