Kiracı Neleri Ödemez?

Kiracı emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi öder mi? Apartmandaki hangi masrafları kiracı öder?

Kiracı Neleri Ödemez?

Kiracı Emlak Vergisi Öder mi?

Kanun gereğince tüm taşınmaz mallar için ödenen Emlak Vergisi, mesken, iş yeri, arsa ve arazileri kapsıyor.

Emlak Vergisinde taşınmaz malın sahibi tarafından ödeme yapılıyor. Varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler vergi mükellefi oluyor.

Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef oluyor; Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

Kiracı Çevre ve Temizlik Vergisi Öder mi?

Belediye Gelirleri Kanunu gereğince 'Çevre Temizlik Vergisi' ödemeleri yapılıyor.

Çevre Temizlik Vergisinde Emlak Vergisinden farklı bir şekilde söz konusu taşınmazda kim kullanıyorsa o ödeme yapıyor.

Kiracı varsa çevre temizlik vergisi ödemeleri onun sorumluluğunda oluyor.

Kiracı DASK (Dprem Sigortası) Öder mi?

Zorunlu deprem sigortası olan DASK, deprem sonucunda meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kayması ile depremin oluşturacağı maddi zararları poliçe kapsamında belirtilmiş biçimde belli limitler dahilinde nakit olarak karşılamasıdır.

Bu sigortanın tüm binalar için yapılmış olması gerektiği gibi böyle durumlarda taşınmazla ilgili alım, satım ya da herhangi bir kiralama işlemi yapılmamalı.

DASK poliçesi ev sahibi adına yapılır. Bu sebeple kiracılar için zorunlu deprem sigortası poliçesi düzenlenmiyor.

Fakat bu süreç içinde kimi taşınmaz sahipleri DASK poliçesinin masraflarının da kiracı tarafından ödenmesini istiyor.

Bu durumda kiracı Zorunlu Deprem Sigortası'nı "Sigorta Ettiren" sıfatıyla, sadece ev sahibi adına yaptırmış oluyor. Ancak her durumda tazminat, tapuda “Hak Sahibi” olarak belirtilen kişiye ödeniyor.

Kiracı Kalorifer Kazanı için Ücret Öder mi?

Apartmandaki kimi giderler, kiracılar tarafından kimi giderler ise ev sahibi tarafından ödeniyor. Masraflara katılımdaki kıstas, taşınmaz demirbaşında kalıcı bir değişikliğin yapılıp yapılmadığı oluyor.

Kiracı günlük bakım, temizlik ve güvenlik gibi masraları ödemek ile yükümlü oluyor. Ancak apartmanda yapılan kalıcı değişikliklerden ev sahibi sorumlu oluyor.

İlgili mevzuat ve yargıtay kararları gereğince kalorifer kazanı ile ilgili giderlerin kiracı tarafından değil doğrudan kat maliki tarafından karşılanması gerekiyor.

Kiracnın Ödemeyeceği Giderler

Kiracının ödemekle yükümlü olmadığı diğer giderler ise, anayapının temel giderleri yani demirbaş giderleridir. Bu giderler daire sahibi tarafından ödeniyor.

Örneğin, binanın boyanması işi, demirbaş gideri olması nedeni ile bu gider bağımsız bölüm malikinin ödemesi gereken giderdir. Ayrıca asansör elektriğine bakım onarımına da katılmazlar.

Ayrıca; bakım onarım için aidatın yükseltilmesi gerekçeli olmalıdır, yanı tadilata başlanmadan aidat toplanıyor ise yöneticinin fon oluşturması gerekiyor.  

Asansör eskidi ise yeni modeli ile değişimi için fon oluşturmalı. Kapıcının kıdem tazminatı için fon oluşturmalı.

Bu fonlardan sadece kat malikleri sorumlu tutuluyor ve kiracıların hiç bir sorumluluğu bulunmuyor.

Kiracnın Ödeyeceği Giderler

Kiracılar ortak giderlere katılmakla yükümlü sayılırlar. Kiracıların kapıcının net maaşının ödenmesine, apartman ortak su giderine, apartman ortak merpen otomatiği giderine, apartman temizlik giderlerine ve bunun gibi işletme giderlerine katılmaları gerekiyor.

Kiracı olarak oturduğunuz evin gerek ısınma, gerekse binanın diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ödediğiniz yan giderler, daha önce kararlaştırılmış miktardan fazla olduğu takdirde, ev sahibinin ekstra giderleri en geç bir yıl içinde size bildirme zorunluluğu bulunuyor.  Bir seneyi aşan durumlarda ev sahibinin kiracıdan bir hak talebinde bulunma şansı kalmıyor.

Kiracılar, kira bedelinin yanı sıra; kiracının günlük hizmetlerine sunulan, kapıcı hizmeti, ortak kullanılan elektrik-su bedeli gibi giderleri ödemek zorunda oluyor.

Haber Türk

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021, 03:12
YORUM EKLE