Kiracı İhtarname Örneği 2021

Ev sahibi haklı gerekçelerinin olması durumunda kiracısının tahliyesini isteyebiliyor. İşte detaylar...

Kiracı İhtarname Örneği 2021

Ev sahibinin haklı gerekçeleri Borçlar Kanunu’nda açıkça belirtiliyor.

Ev sahibinin mesken ihtiyacı var ise, evin el değiştirmesi söz konusu ise ve konutta zorunlu tadilat yapılacaksa ya da kira borcu ödenmiyorsa kiracıya ihtarname gönderilebilir.

Kiracı kira parasını ödememişse ve ev sahibi bu konu hakkında bir icra takibinde bulunmuşsa kiracıya ödenmeyen kira tutarının ödenmesi için 30 gün süre veriliyor.

Verilen bu süre içerisinde söz konusu miktar ödenmediyse, kiracıdan evin tahliye edilmesi isteniyor.

Ev sahibinin mesken ihtiyacının olması

Ev sahibi eğer bu konuta ihtiyaç duyuyorsa; aynı belediye sınırları içerisinde başka yani barınabileceği bir konutunun olmaması şartı ile kiracının evin tahliyesi ni isteyebiliyor.

Ancak bu ihtiyaç durumunun ispatlanması gerekiyor.

Kiraya konu olan evin el değiştirmesi

Kira konu olan konutun sahibinin el değiştirmesi halinde, yeni ev sahibinin yine ihtiyacı olması durumunda evin tahliyesini talep edebiliyor.

Ancak yeni ev sahibi, 1 ay içerisinde ihtarname çekmezse kontrat yenilenmiş sayılıyor.

Söz konusu gayrimenkul için ciddi bir tadilat yapılacaksa yine evin tahliyesi istenebiliyor.

Örneğin deprem yönetmeliğine uygun değilse, yıkılma tehlikesi varsa ya da restorasyon yapılacaksa.

Ev sahibi yukarıda belirtilen herhangi bir gerekçe ile ihtarname göndererek evin boşaltılması talep edebiliyor.

Kiracı İhtarname Örneği (Kiranın Ödenmemesi Durumunda)

İHTAR EDEN :

VEKİLLERİ :

KARŞI TARAF :

KONU : 

……………….  kira  bedeli ………………. sının ödenmesi, ödenmediğinde tahliye ve alacak davası açacağımızın ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :

1- Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda ……. tarihli sözlü kira mukavelesi gereği aylık ……. kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.

2- Her ayın ...... ile ....... arasında Bankaya yatırmanız gereken ……. …….  kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız.

3- ……. ……. kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu 260 maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.

İSTEM SONUCU :

İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde ……. ……. kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.

İHTAR EDEN VEKİLİ:

SAYIN NOTER: 

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep  ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ:

Kiracı İhtarname Örneği (Ev Sahibinin Mesken İhtiyacının Olması Durumunda)

KEŞİDE EDEN :

MUHATAP :

KİRALANAN TAŞINMAZIN ADRESİ :

KİRA SÖZLEŞMESİ VE TARİHİ :

KİRANIN BAŞLANGICI :

KİRA DÖNEMİ SONU :

İHTİYACIN NEDENİ :

Sayın Muhatap kiralamış olduğunuz yukarıda açık adresi belirtilen taşınmazın açıklanan ihtiyaç için tarafımca kullanma zorunluluğum doğmuş olduğundan kira dönemi sonu olan tarihinden itibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğin, bu tarihte taşınmazın boşaltılarak tarafıma teslim edilmesini aksi halde yasal yollara başvurarak aleyhinize tahliye davası açılacağını ve bu dava için yapılacak tüm giderlerin tarafınızdan isteneceğini ihtaren bildiririm.

İhtar Eden

Sayın Noter İş bu ihtarnamenin bir nüshasının APS ile muhataba tebliğini, bir nüshasının daireniz dosyasında saklanarak bir nüshasının tarafıma verilmesini talep ederim …../…./…

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 03:34
YORUM EKLE
YORUMLAR
Yağmur kutlu
Yağmur kutlu - 1 ay Önce

Kiramizi düzenli ödediğim halde ev sahibi sözleşme bitimine üç ay kala noterden ihtarname gonderdi ihtarnamede ses gürültüden dolayı çıkarmak istediğini yazıyodu bize ilk evimden çıkın çünkü satıcam demişti ihtarnamade evi saticagina dair bi bilgi yoktu evde sadece 7 ay oturduk 3 ay sonra bizi hemen çıkarabilirmi maddi durumumuz iyi olmadığı için çıkacak durumuz ve avukata verecek paramiz yok iki hafta sonra tekrar ihtarname gonderdi ihtarnamede gürültüye devam ettiğimiz yazıyodu ama kesinlikle böyle bişe olmadi bu iftira değilmi ihtarnameyi neye göre hazirliyolar bizi hemen çıkarabilirmi

EMLAK GÜNDEMİ: İhtarnameden elbette satacağından bahsetmez, çünkü geçerli bir gerekçe değil. Gürültü için kiracının çıkarılması ise ancak mahkeme kararı ile mümkün. Ev sahibi kendiliğinden bu gerekçe ile sizi çıkaramaz. Avukata vermenize, dava açmanıza gerek yok. Ayrıca geçerli bir gerekçe ile ihtarname gönderse dahi 6 ay süre tanıması gerekir. Bu bahanelerle sizi çıkaramaz.