Kiracı Evdeki Zorunlu Tadilatları Yaptırabilir mi?

Kiralanan taşınmazda yenilik veya değişiklik kiraya veren ya da kiracı tarafında yapabilir. Kiraya veren kira sözleşmesi süresince kiralananda yenilik ya da değişiklik yapacaksa kiracının kullanımını dikkate almak zorundadır. Kiracının kullanımını çok güçleştirecek yenilik ve değişiklik yapamaz.  Buna duruma ilişkin düzenleme  Borçlar Kanunu 320. maddesinde düzenlenmiştir.

Kiracı Evdeki Zorunlu Tadilatları Yaptırabilir mi?

Borçlar Kanunu 320. maddesi:

Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması:

Kiraya veren, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir.

Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür. Kiracının, kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin hakları saklıdır.

Kanun metninden de anlaşılağı üzere; kiraya veren örneğin bir tadilat yapıyor ise, kiracının hem kullanımını dikkate alacak hem de eğer onun kullanımında bir zorluk, engel ortaya çıkıyorsa kendisinden kira bedelinin o dönem için indirilmesi talep edildiğinde de buna katlanmak durumunda kalacaktır.

Kiracının Tadilat Hakkı

Kiracının söz konusu şeyde bir yenilik veya değişiklik yapmasında  ise “Ben kiraladığım yerde parke yeri değiştirdim, lavaboyu değiştirdim, kapıyı, pencereyi değiştirdim, o zaman ben de bunu kira bedeline mahsup edebilirim.” gibi talepler ile sıkça karşılaşılmaktadır.

Borçlar Kanunu’nda bu husus düzenlenmiştir. Kiralananı ne şekilde aldıysan bırakırken de o şekilde iade etmek zorundasın prensibinden hareketle bunun için kiracı kiraya verenin yazılı rızasını almış olmalıdır. Olağan aşınma ve yıpranmalar bu durumun içerisinde yer almamaktadır.

Kiraya verenden yazılı rıza alınmadığı takdirde sözleşmeye aykırılık teşkil edecektir. Yenilik ve değişikliği yazılı bir rıza ile yapan kiracı, kira sözleşmesi sona erdiğinde iade ederken sözleşmeye değer artışını isteyebilecektir diye yazılı bir hüküm koyduysa değer artışını kiraya verenden isteyebilir.

Eğer sözleşmeye  kiralananda yapılan yenilik ve değişikliklerin sözleşme sona erip de iade anında kiracı bu değer artışını isteyebilecektir diye yazılı bir hüküm eklenmediyse, rızayla yapılmış olsa dahi değer artışının iadesini kendisine isteyemeyecektir. 

Borçlar Kanunu 321.maddesi:

Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilir.

Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteyemez.

Kiracı, aksine yazılı bir anlaşma yoksa, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler sebebiyle kiralananda ortaya çıkan değer artışının karşılığını isteyemez.

Bu düzenlemenin  kiracıyı korumayan düzenlemelerden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Kiracı Hangi Masrafları Kiradan Düşebilir?

Apartmandan kaynaklanan sorunlarda masraflar genelde ev sahibine aittir.

Örneğin boya, dış cephe kaplaması, üst komşudan kaynaklanan sızıntı gibi durumlarda giderler ev sahibine aittir.

Ancak kiracı ve ev sahibi arasında yapılacak bir anlaşmayla kiracı bu masrafları kendi üstlenip kira bedelinden düşebilir.

Bu konunun kira sözleşmesinde belirtilmesi zorunlu değildir. Karşılıklı anlaşmayla bu tip konular çözüme kavuşturulabilir.

Yeni taşınılan bir evde eğer tadilat gerektiren durumlar varsa bunu genelde ev sahibi karşılar.

Eve taşınmadan önce kiracılar yapılması gereken tadilatları ev sahibiyle konuşup bunların halledilmesini talep edebilir.

Eğer kiracı eve taşındıktan sonra bir takım sorunlar olursa bunu kiracı kendi cebinden karşılayıp kiradan düşebilir. Bu yasal bir durumdur.

Örneğin tesisatın patlaması, kombinin bozulması gibi durumlarda kiracı ev sahibine sormaksızın gerekli tadilatı yaptırıp, faturalarını ev sahibine vererek kiradan düşebilir.

Eğer ev sahibi bu tadilatları yapmayı reddeder ve kiracının kendisinin halletmesini söyleyip kiradan düşmeyeceğini söylerse, kiracı mahkeme yoluyla bu durumu çözebilir.

Kaynak: Alptekin & Işık & Özer Hukuk Ve Danışmanlık

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021, 04:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER