Kiracı Çıkarken Evi Boyatmak ve Temizletmek Zorunda mı?

Kiralanan konut nasıl teslim alınmışsa o şekilde çıkarken ev sahibine teslim edilmediler. Borçlar Kanununda geçen kiralananın geri verilmesi konulu madde gereğince kiracı evi ne şekilde almışsa aynı durumda teslim etmekle mükelleftir.

Kiracı Çıkarken Evi Boyatmak ve Temizletmek Zorunda mı?

Ancak burada farklı bir husus vardır o da kiracı evi kullanırken uygun bir şekilde hareket etmiş fakat kullanıma bağlı olarak eskilmeler meydana gelmişse bu durumdan kiracı sorumlu tutulamaz.

Ev Boyalı Teslim Alınmışsa

Boyalı teslim alınan ev de bu kapsamda değerlendirilebilir. Evi kiraladıktan sonra kullanılmaya başlayacağından dolayı zaman içerisinde yıpranma ve eksilme kaçınılmaz olacaktır.

Dolayısıyla kullanılan bir evde meydana gelen boya eksilmesi doğal bir sonuçtur ve kiracının boyalı olarak teslim etmesi gerekmez.

Ancak kiracı teslim aldığı evi hor kullanarak boyasının da yıpranmasını sağlamaması gerekir. Eğer kiracı evi hor kullanmışsa bu durumda evi boyatarak teslim etmek zorundadır.

Aynı yasanın ikinci maddesine göre kira sözleşmesi sona ererse ve sözleşmeye aykırı kullanmadan doğabilecek zararların giderilmesi dışında başka tazminat ödeyeceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin yapılmış olan anlaşma geçersiz olacaktır.

Bu maddeden anlaşılması gereken, sözleşmede aksini öngören sözleşme maddeleri geçersiz sayılır. Yani boyalı teslim alınan ev boyalı ve temiz teslim edilir.

Borçlar Kanunu

Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Bu bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı hâlinde, kiracının sorumluluğu devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021, 02:53
YORUM EKLE