banner53

Kiracı Apartman Yöneticisi Olabilir mi?

Genel olarak apartman yöneticileri ev sahiplerinden seçiliyor olsa da, kat maliklerinin oy vermesi durumunda aday olan kiracı da yönetici olabilir.

Kiracı Apartman Yöneticisi Olabilir mi?

Apartman yöneticisinin görevlerini belirleyen Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre apartman yöneticisi bağımsız bölümlerin malikler tarafından seçilir ve yönetime seçilme hakkına sahip olur.

Bu kanuna göre kiracılar kat maliklerinden vekalet alarak toplantılara katılabilir.

Kanuna göre kat malikleri taşınmazın yönetimini kendi aralarında ya da dışarıdan seçecekleri bir kimseye ya da üç kişilik bir kurula verebilir.

Yönetici kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

Bu hükümler doğrultusunda ve apartman yönetim bildirgesinde “kiracı yönetici olamaz” ibaresi yoksa kat malikleri sayı ve arsa çoğunluğuyla kiracıyı yönetici seçebilir.

Apartman yönetimine ilişkin hükümler Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Anagayrimenkul Yönetimi” başlıklı beşinci bölümünde yer almakta olup söz konusu Kanun’un 27. maddesinde “Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır.”denmektedir.

Buna göre apartmanın nasıl yönetileceği ve yönetim tarzı kat maliklerinin katılımıyla oluşturulan kurul tarafından belirlenir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER