Kimler Vasi Olabilir?

Vasilik verilebilecek kişiler Türk Medeni Kanununda açıkça belirtilmektedir. Vasilik görevini yürütecek olan kişilerin bu görevi yerine getirecek olgunluk ve yeteneğe sahip olması, herhangi bir akıl zayıflığı taşımaması gereklidir. Vesayet makamı tarafından gerek görmesi halinde vasi olarak atanacak kişilerin rızası alınarak birden fazla vasi atanabilmektedir.

Kimler Vasi Olabilir?

Vasilik kime verilir hususunda ayrıca vesayet makamı tarafından öncelikli olarak değerlendirilen kişiler bulunmakta olup bu kişiler vesayet altına alınacak olan kişinin eşi ve hısımları olarak seçilir.

Vesayet makamı öncelikli kişileri seçerken özellikle hısımların yerleşim yeri, yakınlığı ve kişisel ilişkilerini göz önünde bulundurarak vasilik için herhangi bir engel bulunmaması hususuna dikkat eder.

Vasi Tayini Nedir?

Kendi işlerini sürekli olarak yapamayacak durumda olan kişilere ilgili işlerde yardımcı olması ve haklarını koruması için görevlendirilen kişiler vasilik nedir sorusunun yanıtıdır.

Vasi tayini atamak da belirtilen amaçla kişilere vasi atanması işlemini belirten tanımlamadır.

Vasi olarak seçilen kişi ilgili işleri yerine getirme ve vesayet altına aldığı kişinin haklarını korumanın yanında menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmemelidir.

Kimlere Vasi Tayin Edilebilir?

Türk Medeni Kanununda kimlere vasi tayin edilebileceği ile ilgili açıklayıcı hususlar bulunmakta olup ilgili hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

-- 18 yaşından küçük her çocuk

-- Akıl hastalığı veya zayıflığı sebebiyle iş göremeyecek durumda olan kişiler

-- Aile düzenini bozacak yaşan tarzı içerisinde olan kişiler

-- 1 yıl veya daha uzun süreli hapis cezasına mahkum edilmiş erginler

-- Yaşlılık, sakatlık, ağır hastalık veya deneyimsizlik sebebiyle kendi isteğiyle vasi talep eden kişiler

Kimlere Vasilik Verilmez?

-- Vesayet altında olanlar

-- Kamu hizmetinden yasaklılar

-- Haysiyetsiz yaşam sürenler

-- Menfaati vesayet altına alacağı kişi ile çatışanlar

-- Vesayet altına alacağı kişi ile düşmanlığı olanlar

-- Vesayet daireleri hakimleri (Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Mahkemeleri)

Vasi Tayini Ne Kadar Sürer?

Vasi olarak atanan kişilerin belirli bir vasilik süresi geçirmeleri ardından vasilikten kaçınma haklarını kullanabilmektedirler.

Vasilik kural olarak 2 yıl için atanmaktadır ve vesayet makamı tarafından bu süre her 2 yıl dolmasının ardından 2 yıl olmak üzere uzatılmaktadır.

İkinci 2 yıl bitimi ile birlikte vasilik görevini 4 yıl sürdürmüş olan kişiler istemeleri halinde vasilikten kaçınma haklarını kullanabilirler.

Vasilikten kaçınma haklarını kullanmamaları halinde görev süreleri 2 yıl daha uzatılabilmektedir.

Profesyonel Avukatlık Hizmeti

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 03:36
YORUM EKLE