Kime Ne Kadar Miras Kalır?

Takvim'den Feride Hilal İmal okuyucusundan gelen, "Maddi durumum iyi. Mal varlığım yerinde. Mirasımdan kimler faydalanabilir?" sorusunu cevapladı.

Kime Ne Kadar Miras Kalır?

Mal varlığından pay alacak olanlar, vefat eden kişi sonrasında büyük anlaşmazlığa düşebilir.

Bu anlamda da konuyu dikkatli ele almak ve kişilerin her zaman duyarlı hareket etmeleri gerekmektedir.

Vefat eden birinin mirasından, miras bırakan kişinin altsoyu olan çocuk ve torunları eşit derecede paylaşma hakkına sahiptir.

Eğer kişinin çocukları kendisinden önce vefat etmişse, halefiyet yolu ile vefat edenin çocukları alabilir.

Miras bırakanın altsoyu bulunmuyorsa, anne ya da babası mirastan faydalanabilmektedir.

Anne ve baba burada eşit bir pay hakkına sahiptir. Eğer anne ya da babadan da herhangi biri daha önce vefat etmişse, aynı şekilde yine halefiyat yolu ile bir altsoya miras bırakılma mümkündür.

Eğer kişinin evlilik dışı çocuğu bulunuyor ise ve bir soybağı kurulmuşsa, miras hakkına tıpkı yasal mirasçılar gibi ortak olabilmektedir.

Bu süreçte aynı çocuklar gibi pay hakkına sahiptirler.

Vefat eden kişinin eşi kalmış ve bir çocuğu bulunuyor aynı zamanda anne, babası da sağ ise mirasın 1/4 kısmını eş, 3/4 kısmını ise çocuk alabilmektedir.

Bu örnekte olduğu gibi miras bırakanın eşi ve çocuğu olduğu için anne ve babası mirastan pay alamazlar.

YORUM EKLE