Kat Malikleri Toplantısında Vekaletname Geçerli mi?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Binamızda yapılan kat malikleri toplantısının gündemine göre binanın kentsel dönüşüm amaçlı olarak müteahhide verilmesi söz konusu. Ancak toplantılara bazı bağımsız bölüm malikleri adına vekaleten bir kişi katılıyor. Düz beyaz kağıda yazılmış bir vekaletname. Konumuz gayrimenkulün yenilenmesi ile ilgili. Yani önemli bir konu. O kişi, vekaletnamede ‘toplantıda beni temsile yetkilidir’ gibi bir cümle ile bu konuda oy kullanabilir mi?" sorusunu cevapladı.

Kat Malikleri Toplantısında Vekaletname Geçerli mi?

Bundan önceki yazılarımda da sözünü ettiğim gibi kat malikleri toplantısında kullanılacak vekaletnamenin noterden olması gerekmiyor.

Okuyucumun sözünü ettiği gibi düz beyaz kağıda yazılı bir vekaletname, kat malikleri kurulunda geçerlidir.

Hele okuyucumun olayında olduğu gibi vekaletnamede ‘toplantıda beni temsile yetkilidir’ gibi genel bir yetkiden söz edildiyse, vekil kişi toplantıda asilin kullanabileceği tüm hakları aynen kullanabilir.

Ancak vekaletnameler sınırlı da olabilir. Örneğin vekalette ‘beni sadece ... konusunda temsile yetkilidir’ gibi bir sınırlı yetki verilmişse, vekil sadece kendisine yetki verilen konularda söz sahibi olabilir.

Okuyucumun sözünü ettiği konu gerçekten çok önemli ama bu konuda kat malikleri toplantısında bir karar alınacak.

Vekil, vekaletname ile tam yetki almışsa toplantıda her konuda söz sahibi olabilecek ve her konuda oy kullanabilecektir.

Vekaletnamelerde dikkat edilecek bir noktadan söz edeyim. Bazı vekaletnamelerde ‘... tarihli toplantıda beni temsile yetkilidir’ cümlesi vardır.

Bu durumda o vekaletname sadece belirtilen toplantıda geçerlidir. Bir de tüm toplantılarda geçerli olmak üzere vekaletname verilmiş olabilir.

Bu durumda da o vekaletname tüm toplantılar için geçerlidir. Tatbikatta en çok rastladığım, belli tarihli toplantı için verilmiş vekaletnamedir ki bu hususa dikkat etmek gerekir.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021, 07:52
YORUM EKLE