Kat Malikleri Toplantısında Bir Kişi Kaç Kişiye Vekalet Edebilir?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "500 bağımsız bölümlü bir sitede kat malikiyim. Toplantılarda bir kişi 75 vekaletname alıyor, bununla toplantıya katılıyor. Toplantıya katılım yaklaşık 90-100 kişi kadar ve dolayısıyla bu vekilin her istediği oluyor. Böylece yıllardır aynı kişiler yönetici. Biz aday olmayı bile düşünemiyoruz, zira sadece o kişinin dediği oluyor. Bunu önlemenin bir yolu yok mu? Mesela bir kişi 75 vekaletname alabilir mi? Bu yasal mı? " sorusunu cevapladı.

Kat Malikleri Toplantısında Bir Kişi Kaç Kişiye Vekalet Edebilir?

Okuyucumun dikkatine iki hususu sunacağım. Birincisi; kat malikleri toplantısına vekaleten katılınabilir. Bu vekaletlerin sayı sınırı vardır.

Bağımsız bölüm sayısı 40 ve altında ise bir kişi ancak iki vekaletname alabilir. Peki 40’ın üzerinde ise bu halde temsil oranı değişir.

Bir kişi bağımsız bölüm sayısının beşte birine kadar vekaletname alabilir.

Okuyucumun sitesinde bağımsız bölüm sayısı 500 olduğuna göre bunun yüzde 5’i de 25 olduğuna göre, sözü edilen vekil 75 vekaletname alamaz. Sadece 25 vekaletname alabilir.

Daha çok aldı ise 25’in üzerindeki vekaletnameler geçersizdir, 75 oy kullanamaz.

İkinci husus; okuyucum yönetici seçiminde yapılan haksızlıktan şikayetçi. Zira vekil 100 kişilik toplantıda 75 oy kullanıyor ise sadece onun dediği oluyordur.

Ama görüldüğü gibi bu vekil 25 oy kullanabildiği hallerde sadece onun dediği olmaz. Ayrıca yönetici seçilebilmesi için bağımsız bölüm sayısına göre de sayı ve arsa payı çoğunluğu ile oy alması lazım.

Bir toplantıya 100 kişi katılıyorsa, bu katılanların tamamı bir kişiye oy verse bile, o seçim geçerli değildir.

Zira yönetici seçimi için bu sitede 250 oy almalı ve bu 250 oyun arsa yapı toplamı yüzde 50+1 olmalıdır.

Görüldüğü gibi okuyucumun sitesinde kullanılan oy ve yapılan yönetici seçimi geçerli değil.

Bunun için davayla seçimin iptalini talep edecekler ve site yöneticisiz kaldığında da mahkemeden yönetici tayinini talep edecekler.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021, 07:52
YORUM EKLE