Kardeşler Arasında Miras Nasıl Paylaşılır? Miras Gayrimenkul Nasıl Satılır?

Vefat eden kişinin tüm mal varlığı ve kullanım hakları yakınlarına geçiyor. Medeni Kanuna göre, mirasçıların vefat eden kişiye ait bütün haklar üzerinde birlikte hareket etmeleri gerekiyor.

Kardeşler Arasında Miras Nasıl Paylaşılır? Miras Gayrimenkul Nasıl Satılır?

Miras bırakan kişinin eşinin de vefat etmiş olması halinde, ölüme bağlı kullanım yetkisi olan bir kişi ya da atanmış mirasçının olmaması durumunda, bırakılan miras kardeşler arasında eşit bölüşülür.

Eğer miras bırakan kişinin vasiyeti varsa mirasçı olan kardeşlerin saklı paylarına ilişkin orana dokunulmadıysa bu vasiyet geçerli olup, kalan miras yine kardeşler arasında eşit ölçüde paylaşılır.

Bırakılan vasiyetin, mirasçıların saklı paylarını da kapsadığı durumlarda ise bu kardeşler saklı payları oranlarında tenkis davası (hakkından fazlasını almış olanların haklarının diğer mirasçının hakkı oranında eksiltilmesi) açabilirler.

Kardeşler arasında miras nasıl bölüşülür diyen bireylerin vasiyetin iptali için dava açması da mümkündür. Vasiyet belgesinin aksinin ispatlandığı durumlarda ölüme bağlı sözleşmenin iptali davası açılabilir.

Miras Kalan Konutun Satışı

Medeni Kanuna göre mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilme hakkına sahiptir.

Bu durumda mirasçılar ortak karar alarak miras kalan konutu satabilirler.

Miras kalan gayrimenkulün satışı, tüm hissedarlar tapuya giderek imza vermesi ya da tüm hissedarların hisse satış yetkisi verdiği bir kişinin tapuda satış işlemini gerçekleştirmesi şeklinde yapılabilir.

Hissedarlardan birinin veya birkaçının 65 yaş üzerinde olması durumunda bu kişi ya da kişilerin öncelikle akli dengesinin yerinde olduğuna dair bir rapor alınması gerekir.

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda ise her mirasçı için, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa da satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteme hakkı doğar.

Mirasla Kalan Hisseleri Almak İçin Konut Kredisi Alınabilir mi?

Miras yolu ile hisse sahibi olduğunuz evin diğer hisselerini almak için konut kredisi kullanmanız mümkün değildir.

Çünkü konut kredisinde akrabalar arası işlem yapılması mümkün değildir ayrıca bu durumda ev ya da bir evin bir bölümü zaten sizindir.

Bunun dışında bankalar konut kredisi kullandırdıklarında evi ipotek altına alırlar.

Bu durumda da bankanın evin bir bölümünü ipotek altına alması mümkün olamayacağı için kredi ile hisseleri almanız da mümkün olmayacaktır.

Miras Kalan Ev İçin Vergi Ödenir mi?

Veraset İntikal Vergisi

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 5. maddesine göre veraset yoluyla veya karşılıksız bir şekilde mal kazanan şahıs veraset ve intikal vergisi mükellefi sayılır. Bu vergi için her yıl farklı oranlar belirlenir.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre, miras bırakanın kişisel eşyaları madalyon, kılıç gibi hatıra olarak nitelendirilen mallar vergi kapsamı dışında tutulur.

Kanuna göre, veraset ve intikal vergisinin tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekir. 

Emlak Vergisi

Miras kalan ev sahibi ve miras kalan evin özellikleri, emlak vergisi muafiyetlerini taşıyor ise, vergi muafiyeti söz konusu oluyor.

Ancak, vergi muafiyeti şartları bulunmuyor ise, yılda iki eşit taksit halinde emlak vergisinin ödenmesi gerekir.

Değer Artış Kazancı Vergisi

Gelir vergisi kanununun 80'inci maddesi uyarınca gayrimenkul alış tarihinden itibaren tam 5 yıl içinde elden çıkarılması durumunda değer artış kazancına konu oluşturmaktadır.

Bu durumun tek istisnası şudur: Eğer konu gayrimenkul bedelsiz olarak edinilmişse (miras, bağış vb.) bu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergilendirilmez.

Hesap Kurdu

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 03:12
YORUM EKLE