banner53

İskansız Konuta Elektrik Aboneliği Verilir mi?

Elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerinde aranan şartlardan biride evin iskanının olması. Peki, henüz iskanı alınmamış eve elektrik aboneliği veriliyor mu?

İskansız Konuta Elektrik Aboneliği Verilir mi?

İnşaatı tamamlanmış binalara belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından verilen belge olan iskan belgesi, hayata geçirilen binanın tasdik edilen projesine uygun yapılıp yapılmadığına bakılarak, uygun yapılması durumunda verilen kullanma izni oluyor.

Bir yapının kullanılabilmesi için gerekli olan abonelikler alınırken de iskan koşulu aranıyor.

İskan belgesi olan yapılarda abonelikler alınabiliyor.

Yapı kullanma izni olmayan yapı, bina ve binadaki bağımsız bölümlere su, elektrik ve telefon bağlantısı yapılamıyor.

Peki, iskansız eve elektrik aboneliği verilir mi?

Alınan bir karar gereğince iskansız evlere iskan izni alınıncaya kadar geçici abonelik yapılabiliyor.

5784 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlar da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. maddesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen Ek Geçici 11. madde.

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı ( inşaat ) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kanalizasyon kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara yol, su, elektrik, telefon vb. gibi altyapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgiliyönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar geçici abonelik yapılabilir, bu halde elektrik ve su bağlanması abone için kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak yapı ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanamaz”  

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 23:23
YORUM EKLE
YORUMLAR
Nizam yavuz
Nizam yavuz - 2 hafta Önce

2013 yılında yüzde yüz işbitirmesi yapılmış ancak mütahit oturma iznini i almayıp kayıp olmuş ancak biz şantiye elektriği kullanıyoruz bunu mesken elektiriğne çevrilmesi istiyoruz mütahitin yapmadığı bir iş için neden mal sahibi olarak biz cezalandırılıyor ve yüklü elektrik parası ödüyoruz suyu belediye meskene çevirdi elektrik neden olmasın

SIRADAKİ HABER