banner53

İntifa Hakkı Olan Gayrimenkul Satılabilir mi? İntifa Hakkı 2020

İntifa hakkı, mülkiyeti bir başkasına ait olan bir gayrimenkulün tamamından yararlanma hakkına denir. Peki intifa hakkı kurulan bir gayrimenkul satılabilir mi?

İntifa Hakkı Olan Gayrimenkul Satılabilir mi? İntifa Hakkı 2020

İntifa hakkı, başkasına ait bir taşınmaz maldan tamamıyla yararlanmak ve kullanmak hakkı olarak tanımlanıyor. Bu hak, ona sahip olan kişinin en çok hayatı ile sınırlı olabiliyor. Süreli olarak da verilebiliyor. İntifa hakkı, taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kuruluyor.

Medeni Kanun gereğince taşınmazlarda intifa hakkının kazanılması ve tescilinde, aksine düzenleme olmadıkça, mülkiyete ilişkin hükümler uygulanıyor.

İntifa hakkı kurulması için gerekli evraklar nelerdir?

İntifa hakkı için gerekli evraklar ile birlikte Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor. İntifa hakkı için gerekli evraklar şu şekilde sıralanıyor:

İntifa hakkı için gerekli evraklar:

-- İntifa hakkı tesis edilecek taşınmaz malın tapu senedi,

-- İntifa hakkı tesisini isteyen tarafların veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

-- Tarafların birer vesikalık fotoğrafı.

-- İntifa hakkı mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı.

İntifa hakkı olan taşınmaz kiraya verebilir mi?

Taşınmazın intifa hakkına sahip olan kimse taşınmazı kiraya verebiliyor. Ancak çıplak mülkiyet sahibi kişi, gayrimenkulü kiraya veremiyor.

İntifa hakkı kaç kişiye verilir?

İntifa hakkı bir kimseye veriliyor. Gerçek kişilerde intifa hakkı, hak sahibinin hayatı ile sınırlı oluyor.

İntifa hakkı olan taşınmaz satılabilir mi?

İntifa hakkı sahibi gayrimenkul üzerinde fiili ya da hukuki tasarruflar yapamıyor. Buna göre intifa hakkı sahibi tarafından gayrimenkul satılamıyor ve ipotek ettirilemiyor. İntifa hakkı olan evin satışını kuru mülkiyet sahibi yapabiliyor.

Satış sonrasında taşınmazın maliki değişse de taşınmazın intifa hakkı yine sabit kalıyor ve o kişiye geçmiyor. Bu nedenle taşınmaz mal satışlarında yapılacak araştırmalarla birlikte intifa hakkı olup olmadığının da öğrenilmesi faydalı oluyor.

Aksi halde, taşınmaz satın alınsa bile, intifa hakkı bir başka kimsede olacağından bu taşınmaz kullanılamıyor.

İntifa hakkı miras kalır mı?

İntifa hakkı mirasçıya intikal etmiyor, devredilemiyor.

İntifa hakkı ölümle sona erer mi?

İntifa hakkı süreli veya hak sahibinin hayatı boyunca tanınabiliyor. Süresiz olarak tanınması halinde veya hak sahibinin hayatından daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde hakkın süresinin hak sahibinin hayatı ile sınırlı olduğu kabul ediliyor.

Tüzel kişilerde ise en çok yüz sene süre öngörülebilir. Öngörülen süreden önce tüzel kişiliğin sona ermesi halinde bitiyor.

İntifa hakkının kaldırılması davası nasıl açılır?

Sözleşmeyle tesis edilen intifa hakkının kaldırılması için dava açılabiliyor. Sözleşmeyle tesis edilen intifa hakkının kaldırılması davasında intifa hakkı sahibinin sözleşme dahilinde bulunan anlaşmalı hükümleri yerine getirmediğini öne sürecek ispatınız ve resmi belgelerinz varsa sözleşmenin feshini isteyebilirsiniz. Bu durumda fesih için geçerli bir resmi sözleşmenizin bulunması gerekiyor.

İntifa hakkından feragat edilir mi?

İntifa hakkı sahibi tapu sicil müdürİüğüne müracaatla hakkından vazgeçebiliyor. Harç olarak emlak beyan değerinin 2/3’ünden az olmamak üzere bildirilen değer üzerinden çıplak mülkiyet sahibinden harç tahsil ediliyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER