İntifa Hakkı Ne Demek?

Eşyalar ya da mallar üzerinde hakları olan kişilerin bu haklarının başkaları tarafından da kullanılabilir halde olması intifa hakkı olarak nitelendiriliyor. Bu hak kanunlar tarafından güvence altına alınmış oluyor ve her iki tarafın da yararına bir kanun düzenleniyor.

İntifa Hakkı Ne Demek?

İNTİFA HAKKI

Sözleşme üzerinde eğer ki mal sahibinin şahsi kullanımı söz konusu olmuyorsa, bu mal başka birine devir edilebiliyor. Ancak bu mal miras ile bir başkasına devir edilemiyor. Eğer ki bir kişi intifa hakkı ile bir mala sahip oluyorsa öldüğü zaman bu hak sona erecektir. Kurumlar için ise bu süre 100 yıl olarak belirtiliyor. Yani 100 yıl sonra bu intifa hakkı son buluyor.

KURU MÜLKİYET NEDİR?

Belirli bir mülk üzerindeki haklarını bir başkasına tanıyan malikler, var olan hak ve yetkilerini kullanamaz hale geliyor. Bu duruma da kuru mülkiyet adı veriliyor. Öncelikle kuru mülkiyette kişiler kendi haklarını ve yetkilerini hiçbir şekilde kullanamıyor. İntifa hakkı söz konusu olduğunda bunun bir de tapulandırılması gerekiyor. Yani tapuda intifa bildirgesi yapılmalıdır. Bu aşamada Medeni Kanun gereğince tapuda mutlaka intifa hakkı yazılı olmalıdır. Bu sayede genel mülkiyet hükümleri geçerli olacaktır. Ancak aksi bir durum belirtiliyorsa ona göre işlem yapılması gerekecektir.

'İNTİFA HAKKI'NDA TAPU İŞLEMLERİ

Eğer ki bir alan üzerinde intifa hakı var ise bu alan hem senet ile birlikte hem de bedelsiz olarak bir başkasına tesis edilebiliyor. İntifa hakkı tapu işlemleri yapılırken her iki tarafın da kimlik belgesinin olması gerekiyor. Vesikalık fotoğrafların da muhakkak bulunması önemlidir. Mahkeme sonucunun da yine yer alması gerekiyor. Sadece belirli bir alanda intifa hakkı söz konusu oluyorsa o alanın belirlenmesi adına kroki çizimleri yer almalıdır. Bu bölümün vergi numarasının da yine tapuda belirtiliyor olması önemli bir konudur.

'İNTİFA HAKKI'NDAN NASIL VAZGEÇİLİR?

İntifa haklarının da belirli kuralları bulunuyor. İsteyen kişi intifa hakkından vazgeçebiliyor. Bedelli ya da bedelsiz bir şekilde feragat etme hakkı bulunuyor. Aynı zamanda bu hakkın belirli bir süresi vardır. Bu sürenin dolması da yine hakkın sona ermesine neden oluyor. Hak sahibi ölürse, hak sahibi kişileri mahkemeye verirse de bu hak sona erebiliyor. Bunun için tescil işlemlerinin yapılması gerekiyor. Bu işlem yapılırken mal sahibinin lehine söylemlerin yapılması önemlidir. Taşınmazın belirli bir değeri vardır. Bu değerin binde 59,4’lük değeri tapu harcı olarak ödenmelidir. Bunu mülkiyet sahibi olan kişi yapmalıdır. Eğer ki kişi bilerek hakkından vazgeçiyorsa o zaman binde 16,5 oranında bir ödeme yapılması gerekiyor. İntifa hakkı detayları konusunda bilgi alınabilmesi için bir avukat ile görüşmek en doğru karar olacaktır. Hakkı almak için de bu haktan vazgeçmek için de en doğru bilgiler bu kişiler tarafından verilecektir.

YORUM EKLE