banner53

İnşaatın Komşu Binalara Zarar Vermesi Durumunda Ne Yapılmalı?

Herkes gayrimenkulleri üzerinde dilediği inşaatı yapma hakkına sahip olsa da kimse bu hakkını başkalarına zarar verecek ölçüde kullanamaz. Dolayısıyla inşaat aşamasında yapı sahipleri ve müteahhitler inşa haklarını hukuk kuralları çerçevesinde, başkalarına zarar vermeden kullanmalıdır. Uygulamada bu durumun en önemli örneği, inşaat yapılırken komşu taşınmazlara verilen zararlarda görülmektedir.

İnşaatın Komşu Binalara Zarar Vermesi Durumunda Ne Yapılmalı?

Komşu ve Komşu Taşınmaz Kavramlarının Kapsamı

Komşu kavramının içine sadece komşu taşınmazın sahibi değil, örneğin o taşınmaz üzerinde irtifak, rehin, intifa gibi haklara sahip olan kişiler veya kiracılar da girmektedir.

Bunun yanında komşu taşınmaz, sadece sınır komşusu olan gayrimenkulleri kastetmemektedir. Daha uzaktaki bir gayrimenkulde zarara sebep olunması durumunda da aynı hükümler uygulanacaktır.

Komşu Taşınmazlara Ne Gibi Zararlar Verilebilir?

Özellikle inşaat yapımı sırasında mülkiyet hakkının sınırı aşılarak komşu taşınmazlara çeşitli yollarla zarar verilmekte yahut komşunun taşınmazını gerektiği gibi kullanması engellenmektedir.

Bu kapsamda komşu taşınmazı kazmak, kazı ve yapı malzemelerini komşu taşınmaza bırakmak, su kaynağını kirletmek veya kesmek gibi durumlar komşu gayrimenkullere verilebilecek zararlara örnek olarak gösterilebilir.

Türk Medeni Kanunu m.738’de;

“Malik, kazı ve yapı yaparken komşu taşınmazlara, onların topraklarını sarsmak veya tehlikeye düşürmek ya da üzerindeki tesisleri etkilemek suretiyle zarar vermekten kaçınmak zorundadır.”

hükmü yer almaktadır. Aksi takdirde zarar gören veya zarar tehlikesiyle karşılaşan komşunun, durumun eski hale getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesiniisteyebileceği de belirtilmektedir.

Bunun yanında,

“Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.”

Yani inşaat sahibinin inşaat malzemelerini koyarak ya da başka bir şekilde komşu taşınmazı gasp etmesi durumunda komşu, el atmanın önlenmesi davası açabilir.

TMK m. 757’de;

“Önemli ölçüde yararlanılan veya yararlanmak amacıyla suyu biriktirilen kaynakları veya kuyuları kazı, yapı veya benzeri faaliyetler yüzünden kısmen olsun keserek ya da kirleterek malikine veya onda hak sahibi olana zarar veren kimse, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”

denilerek su kaynaklarını kirletme veya kesme durumunda da tazminat istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Kazı veya İnşaatı Malik Yürütmüyorsa Yine de Sorumlu Olunur mu?

Gayrimenkulün maliki (sahibi) kazı veya inşa işini bir müteahhide vermiş olsa bile (yani komşu taşınmaza gelen zararın müsebbibi bizzat kendisi olmasa bile), verilen zarardan bizzat sorumludur.

Böyle durumlarda zarar gören komşu; el atmanın önlenmesi, eski hale getirme ve tazminat taleplerini malike yönlendirebilecektir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Zeki Korkmaz
Zeki Korkmaz - 3 ay Önce

2 katlı bir kagir binamız var, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım aşamasındayız. Yandaki komşu binanın bahçe çıkış kapısının üstündeki boşluğu, o kattaki mutfağı büyütmek için mutfakla birleştirmişler. Buradaki sorun kendi duvarlarınıza kaldırarak bizim binanın duvarı bir yapmışlar. Yanı arada onların duvarı yok olmuş.
Biz binamızı yıkacağımız zaman onların mutfağında duvar olmadığı için açıkta kalacak. Onların yapmış olduğu bu uygunsuz eklenti yüzünden bizim bir sorumluluğumuz olurmu. Ne yapmamızı önerirsiniz. Teşekkürler

EMLAK GÜNDEMİ: Buna benzer bir çok olay gerçekleşti Türkiye'de. Burada sizin sorumluluğunuz yok. Ancak olayın insani boyutu var. Komşunuz gerekli tadilatı yaptırdıktan sonra yıkım yaptırmak daha doğru.

Erhan Karaca
Erhan Karaca - 3 ay Önce

Benim ikamet ettiğim binanın yanını mütahit kazıp bıraktı yağmurlarda su birikiyor ve doğal ilarak bizim temele giriyor.mütahit telefonlara cavap vermiyor.belediyeyi arıyorum 2 zabita gönderiyor tutanak tutup gidiyorlar .ben bu işten birşey anlamadım kime veya kimlere şikayet etmemiz gerekiyor anlamıyorum durum çok ciddi lütfen bize yardımcı olabilirmisiniz

EMLAK GÜNDEMİ: Zaten yapılacak işlemleri yapmışsınız. Belediyenin acil ilgilenmesi gerekiyor aslında.

Muammer Bucak
Muammer Bucak - 2 ay Önce

Bi firma kazı yaparken benim dairenin duvarını yıktı bazı yerlerde catlama oldu yıkık yeri yaptı ama catlama var balkondaki fayansları da kırdılar yapmadılar ne yapmam gerek

EMLAK GÜNDEMİ: Belediyeye bildiriniz. İlgilenilmezse dava açabilirsiniz.

Gülseren uyhan
Gülseren uyhan - 2 ay Önce

Komşu bahçesini duzenerken bahçesindeki taşları kırarken bizim duvarın altında ki taşları çıkarmış duvarın bir bölümü boşta kalınca taş koymuş boşluğa ne yapa biliriz

SIRADAKİ HABER