banner53

İkinci Eşin Miras Hakkı Nedir?

Öz annenin ölümü, babanın ikinci evliliği yapmasının ardından babanın vefatı ile en çok merak edilen çocuklara düşen miras hakkı nedir ve ikinci eşin miras hakkı nedir konularıdır. Yasalarca belirlenen miras düzenlemeleri doğrultusunda ikinci eşin ve çocukların belirlenmiş payları vardır.

İkinci Eşin Miras Hakkı Nedir?

Bu pay ikinci eşe dörtte bir çocuklara ise dörtte üç oranı olarak belirlenmiş olup, bu oranlarında belirli şartları vardır.

İkinci Eşin Mirastan Faydalanabilme Durumu

İkinci eşin miras hakkı nedir konusunda dörtte bir oranı verilmiş olsa da bu orandan faydalanabilmeleri için belirlenmiş şartlar vardır.

Babanın ikinci eş ile evliliğinden önce edindiği mal ile evliliğinden sonra edindiği ortak malların oranları değişmektedir.

Örneğin; babanın ilk evliliğinde anne ile elde edilmiş ortak mallar bulunuyorsa çocuklara düşen oran o mallar üzerinden değerlendirilir. İkinci evliliğinden sonra üvey anne ile babanın birlikte elde ettiği ortak bir mal varlığı var ise, üvey anne bu durumda daha yüksek orana sahip olmaktadır.

İkinci Eş ve Çocukların Miras Hakkı Oranları

Konuya açıklık getirmek için aile içi belirlenmiş kişi sayılarından devam edelim.

Öz anne, baba ve iki çocuklu bir ailede, öz annenin vefatı üzerinde babanın ikinci evliliğini yapması, bunun üzerine babanın vefat etmesi durumlarından yola çıkarak oran, sonuçta kalan iki kardeş ve üvey annenin miras haklarının oranları verelim.

Baba ikinci evliliğini 2005 yılında yapmış ve 2018 yılında da vefat etmiş olsun. Bu doğrultuda ikinci eşin miras hakkı nedir konusundaki oranlar şu şekilde belirlenmiştir;

Babanın 2005 yılından önce elde ettiği kazançlar üzerinden, babaya düşen pay 2018 yılı öncesinde dörtte birdir. Çocuklara ise dörtte üç oranı düşmektedir. Bu oran iki çocuk arasında pay edilir.

2018 yılı sonrasında babanın vefatının ardından ikinci eşe öz anne hissesinden dörtte birin dörtte biri düşmektedir. Yani babanın dörtte bir hissesi tekrar 4’e bölünerek ikinci eşe 1 iki çocuğa 3 oranda veriliyor.

Öz annenin ölümü, babanın ikinci evliliği yapmasının ardından babanın vefatı ile en çok merak edilen çocuklara düşen miras hakkı nedir ve ikinci eşin miras hakkı nedir konularıdır.

İkinci Eşin Miras Yüzdesi

Yüzdelik üzerinden hesaplama yaptığımızda ise edinilmiş mallara katılma payı, katkı alacağı gibi nedenlerle değişen miras paylaşım oranlarına göre annenin payı yüzde 50 ve babanın payı yüzde 50 olarak hesaplama yapıldığında; Anne ölünce baba kendi yüzdesine dörtte bir oranı eklediği için yüzde 62,5 babanın yüzde 37,5 ise çocukların hakkı oluyor.

Baba ikinci evliliğini yapıp öldüğünde ise, ikinci eşin hakkı yüzde 62,5’in dörtte bir olan yüzde 15,6 oluyor. İki kardeşe düşen yüzde ise, yüzde 84,4 olarak belirlenip, iki kardeşe bölünüyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER