Hisseli Tapuyu Ayırma İşlemi 2021

Tapuda, birden fazla kişinin üzerine gözüken gayrimenkullerin hisselere bölünerek ayrı ayrı tapu çıkartılabilir.

Hisseli Tapuyu Ayırma İşlemi 2021

Tek bir tapuya birden fazla kişinin sahip olduğu, hisseli tapulara sahip gayrimenkuller, ifraz işlemleri adı altında yürütülen düzenlemeyle bölünebilir ve ayrı tapular çıkartılabilir.

Genellikle miras işlemlerinde ve küçük yatırımcıya dönük çıkartılan hisseli arazilerde görülen hisseli tapular, belli şartlar sağlandığı takdirde ayrılabilir.

İfraz yapabilmek için hisseli tapu ayırma işlemlerini yazımızdan öğrenebilir ve tapudaki işlemlerinizi kolaylıkla çözebilirsiniz.

Hisseli Tapu Nasıl Ayrılır?

Bir gayrimenkul üzerinde hak sahibi paydaşların ayrı ayrı adlarını ve oransal hisse sahipliklerini gösteren belgeye hisseli tapu denir.

Hisseli tapularda hisse sahiplerinin arsa ya da tarlanın hangi kısmına sahip olduğu, kullanım hakları gibi detaylar bulunmadığı için anlaşmazlıklar çıkabilir.

Miras yoluyla kalan menkullerde de hissedarlardan bazıları, payını kendi isteği doğrultusunda devretmek veya rehin göstermek isteyebilir.

Hissedarı olduğunuz gayrimenkuller üzerindeki anlaşmazlıkları çözebilmek ve istediğinizi tasarrufu yapabilmek için tek parsel olan tapuyu farklı parsellere bölerek ayırabilirsiniz.

Ancak ayrımı yapılacak gayrimenkul tarım arazisi ise farklı kurallar geçerli. Ayırmak istediğiniz tarlanın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili genelgesinde belirtilen bölünemez büyüklükteki arazilerden olmaması gerekir.

Hisseli Tapu Ayırma İşlemi

Hisseli tapu ayırma işlemli için öncelikle serbest çalışan harita ve kadastro mühendislerine detaylı olarak arsa ayırma planı hazırlatmanız gerekiyor.

Harita mühendisi arsaya dair çap ve kroki ölçümlerini yapıyor. Daha sonra bu planı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü onayına sunuyorsunuz.

Söz konusu işlem için, ayırma yapılacak gayrimenkulün bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu'ndan onay almanız da gerekiyor.

Tapu Sicil Müdürlüğü'ne hisse sahiplerinin tamamının kimlik belgeleri, fotoğrafları ve alınmış onaylarla birlikte başvuru yapıyorsunuz.

Tapu Sicil Müdürlüğü, işleme engel hukuki bir durum bulmazsa ve tapu harçlarının tam yatırıldığını tespit ettiğinde ifraz işlemini gerçekleştiriyor.

Hisseli tapu ayırma işlemleri için belli oranlarda harç masrafları da bulunuyor.

Ayırma işleminde kayıtlı değer üzerinden binde 11.38, imar planları sonucu belirlenen hisse sahiplerine taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 11.38, taşınmazın hisse sahipleri arasında aynen veya ayrılarak taksim edilmesinde kayıtlı değer üzerinden binde 4.55 harç ücreti ödemeniz gerekir.

Milliyet Emlak

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021, 04:15
YORUM EKLE
YORUMLAR
Sezgin
Sezgin - 3 hafta Önce

Merhaba bizim hisseli tapumuz var Burada hakcılar çok fazla vefat edip çoğunu çocuğuna kalmış Biz burada kendi yerimize ev yaptırmak istiyoruz ama hisseli olduğu için yaptıramıyorum ve bu hissedarlara ulaşmak mümkün değil biz buraya nasıl kendimize ait olan yere tapu çıkartabiliriz

EMLAK GÜNDEMİ: Dava açmanız gerekiyor. Başka bir seçenek yok.