Hisseli Arsada Önalım Hakkı Nedir?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Hisseli arsa satışlarında ‘ön alım hakkı’ diye bir şey varmış. ‘Hisseli bir parselde hissedarlardan birisi ‘kök tapu’ satışı yaparsa hissedarlar ön alım davasını kaybeder’ diye bir şey duydum. Burada kök tapudan kasıt nedir?" sorusunu cevapladı.

Hisseli Arsada Önalım Hakkı Nedir?

Hisseli gayrimenkullerde hissedarlardan biri hissesini satacak olursa, satış ortaklar dışında birine yapılmış ise diğer ortaklardan biri, üçüncü kişiye yapılan satışın iptali ile hissenin kendi adına tescilini talep edebilir.

Buna yasada ‘önalım hakkı’ denir. Ama bence önalım hakkı değil ‘öncelikli alım hakkı’ denilmesi daha doğrudur.

Böyle bir hisse satışı yapıldığında, diğer hissedarlara bu satış, bir ihtarname ile bildirilmelidir.

Bu bildirimden itibaren üç ay içinde hissedarlar dava açarak, satışa konu hissenin kendi adlarına tescilini mahkemeden talep edeceklerdir. Üç ayı geçiren hakkını kaybedecektir.

Peki kök tapu olursa bu durumda satış geçerli midir? Öncelikle kök tapu nedir? Doğrusu mevzuatımızda bunun tarifi yok.

Cumhuriyet’ten önce verilmiş tapu için kullanılan bir tabirdir.

Ama okuyucumun sorusu bu tarife uymuyor. Ortaklardan biri kök tapu satışından söz ettiğine göre böyle bir yasal tarif de mevzuatımızda yer almadığına göre ortak gayrimenkullerin hepsinde, önalım hakkının mevcut olduğunun kabulü gerekir.

Konu gelmişken belki okuyucumun sormak istediği başka bir noktaya değineyim. Yukarıda hissedarlardan birinin hissesini üçüncü kişiye satması halinde önalım hakkını kullanacağından söz ettim.

Hissedar, hissesini diğer hissedarlardan birine satarsa, diğer hissedarlar önalım hakkını kullanamaz.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021, 07:14
YORUM EKLE