Hangi Durumlarda Muvafakatname Gerekir?

Herhangi bir konuda izin verildiğine dair açıklama bulunan belge olan muvafakatname, gayrimenkul sektöründe de sıklıkla kullanılır.

Hangi Durumlarda Muvafakatname Gerekir?

Hangi Durumlarda Muvafakatname Gerekir?

Eşlerin birinin taşınmazını satmak istemesi durumunda eşinden muvafakatname alması gerekmektedir.

Bu taşınmazın satış işleminin gerçekleşmesi için gerekli bir adımdır.

Hisseli taşınmazda ise ruhsat alabilmek için hissedarların muvafakatı şart koşulmaktadır.

Bu durumda ancak diğer hissedarlar da muvafakatname verdikten sonra verilecek inşaat izni hukuken geçerli sayılacaktır.

Bir diğer durum da eğer kat karşılığı inşaat sözleşmesinde kendini göstermektedir.

Müteahhit kat karşılığı inşaat sözleşmesinde kararlaştırılanın aksi yönünde herhangi bir değişiklik yapmaya kalkarsa kat maliklerinin hepsinden muvafakat almak zorundadır.

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Bir sözleşmede değişiklik yapılması, o sözleşmenin bağlı olduğu şekil esasına göre yapılır.

Yani, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ancak noterde kurulduğu takdirde geçerli olabildiğine göre, bu sözleşmede değişiklik yapacak olan muvafakatnamenin de noterde yapılması gerekir.

Diğer inşaat muvafakatnameleri arasında; komşu parsele inşaat, inşaat tadilat, aynı parsele inşaat gibi muvafakatnameler bulunmaktadır.

Muvafakatname Nereden Alınır?

Muvafakatname, noterlerden rahatlıkla temin edilebilmektedir. Ayrıca, daha önce oluşturulmuş taslak da noterlerde düzenlenebilmektedir.

Sonuç olarak, hakkında izin / onay alınacak hukuki işlemin şekli nasıl ise muvafakatnamenin de bu şekilde yapılması gerekir.

İnşaat Hesabı

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021, 04:57
YORUM EKLE