banner53

Hangi Durumlarda Mirasçı Mirastan Men Edilir?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Bir haberde, biri ‘anne ve kardeşini miras tartışmasında öldürdü’ diyor. Kişinin anne ve kardeşini öldürme sebebi mirasını almak ise gerçekten o mirası alabilir mi?" sorusunu cevapladı.

Hangi Durumlarda Mirasçı Mirastan Men Edilir?

Bizim miras mevzuatımızda, ‘mirasçılıktan çıkarma’ konusu var.

Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi veya bunların aile fertlerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülükleri önemli ölçüde yerine getirmemesi halinde mirasçılıktan çıkarılır.

Bu konuya daha önceki günlerde değindim. Ancak okuyucumun sorusu bu madde ile değil, daha farklı bir maddeyle ilgili.

Ortada mirasa konmak için işlenmiş bir cinayet söz konusu. Bu halde uygulanacak maddeye göre bazı kimseler mirasçı olamayacakları gibi ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da elde edemezler. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

-- Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler.

-- Miras bırakanı kasten veya hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler.

-- Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yolu ile sağlayanlar ve engelleyenler.

-- Miras bırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.

Bunlar için bir beyanda bulunmaya gerek duyulmadan bu kişiler mirastan yoksundur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER