Hangi Durumlar için Tapuya Şerh Konulabilir?

Tapuya şerh hangi durumlarda ve nasıl koyulur? Gerekli belgeler nelerdir?

Hangi Durumlar için Tapuya Şerh Konulabilir?

Tapuya şerh, mal sahibinin haklarını kısıtlamak için yapılır.

Bağımsız bölüm üzerinde bir kısıtlayıcı şerhin olup olmadığı tapu kütüğünde yer alan beyanlar kısmından kontrol edilebilir.

Tapu üzerine farklı niteliklerde şerhler konulabiliyor.

Şerh, bildirme anlamına gelmektedir. Tapuya şerh koymak, taşınmazın sahibinin aktarım hakkının yasaklanmasına, kısıtlanmasına ya da kişisel hakların güçlendirilmesine yönelik, tapu kütüğündeki beyanlar bölümüne işlenen uyarıcı açıklamadır.

Tapu üzerine farklı niteliklerde şerhler konulabilir. Şerh, 5 yıl süre ile geçerlidir ve bu süre geçince yenilenmesi gerekir.

Tapuya şerh konulması için öncelikle Tapu Müdürlüğü'ne gitmek gerekir.

Tapuya şerh koydurabilmek için; talep dilekçesi, gayrimenkulün aile gayrimenkulü olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belge ve nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı gerekiyor. 

Tapuya aile konutu şerhi konulduğu durumlarda, eşler arasında anlaşmazlık çıktığında boşanma sürecine girildiğinde, tapu sahii eş tarafından evin satılması engellenmiş oluyor.

Tapu memuru da aynı şekilde eşlerden herhangi birinin rızası olmadan satış işlemini yapmıyor. 

Kişisel hakların şerhi için istenen belgeler:

Satışla birlikte tesis edilen geri alım hakkı (vefa),bağışla birlikte tesis edilen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinle birlikte tesis edilen serbest dereceden istifade hakkı için resmi senet.

Satış akdinden ayrı olarak düzenlenen geri alım hakkı (vefa), bağış akdinden ayrı olarak düzenlenen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinden ayrı olarak düzenlenen serbest dereceden istifade hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme,

Alım (iştira), sözleşmeden doğan ön alım (şuf’a), satış vaadi, bağışlama vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme,

Kira ve hasılat kirası için kira sözleşmesi aranır.

Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için istenen belgeler:

Madde 56: Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için;

a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmi yazısı,

b) Aile yurdu tesisi halinde mahkemece onanmış senet,

c) Nakil ile yükümlü mirasçı tayini halinde vasiyetname örneği ve şerhi içeren mahkeme yazısı, d) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler aranır.

Temlik hakkını yasaklayan şerhler için istenen belgeler:

Madde 57: Temlik hakkını yasaklayan şerhler için;

a) İhtiyati tedbir için mahkeme kararı veya yazısı,

b) İflasın veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmi yazısı,

c) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler aranır. 

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022, 02:35
YORUM EKLE