Halı Silkeleyen Komşu Nasıl Şikayet Edilir?

Apartmanlarda cam veya balkonlardan eşya silkelemek, yüksek ses, gürültü yapmak, Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesine aykırı ve yasak.

Halı Silkeleyen Komşu Nasıl Şikayet Edilir?

Kat Mülkiyeti Kanununun 18. Madde:

“Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.”

Hem ev sahipleri hem de kiracılar kanuna göre, dairelerinde ve bahçe gibi ortak alanlarda birbirlerini özellikle rahatsız etmemekle yükümlüler.

Yargıtay’ın da bu konuda yerleşik içtihatı var. O içtihat ise şöyle:

“634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesine göre, kat malikleri, gerek kendi bağımsız bölümlerini, gerekse ortak yerleri kullanırlarken birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler.

Böyle olunca, davacının, rahatsız edici hareketlerle ilgili iddiasının mahkemece bu madde çerçevesinde araştırılması ve toplanacak kanıtların takdir edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.”

Dava Açılabilir

Bu açıklamalar ışığında, şikayetçi malikte bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesine başvurarak, komşusunun halı silkmesini tedbiren yasaklatması mümkün.

Avukatınız kanalıyla bu davaya açabileceğiniz gibi kendiniz de mahkemeye bu başvuruyu yapabilir siniz.

Savcılığa Şikeyet de Edilebilir

Komşunuzu sık sık halı silkeleyerek, huzur ve sükununuzu bozduğu ve evinizi kirlettiği iddiasıyla ayrıca savcılığa bir dilekçe ile şikayette edebilirsiniz.

TCK’nın 123. maddesine “Kişilerin huzur ve sükununu bozmak”, TCK’nın 151. maddesine göre ise “Mala zarar vermek” suç. Huzur bozmanın cezası üç aydan 1 yıl kadar hapis.

TCK’nın 151. maddesindeki “Mala zarar verme” suçu ve cezası da bakın şöyle:

“Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.”

Mahkemeye ve savcılığa vereceğiniz dilekçelere çektiğiniz video, yönetim planı, diğer delillerinizi eklemeyi de unutmamanız gerekiyor.

Hürriyet

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 21:11
YORUM EKLE