Haksızlığa Uğrayan Kiracı Nereye Başvurmalıdır?

Kiracı ve ev sahibi ilişkileri Türk Borçlar Kanunu’na göre belirleniyor. Ev sahibinin hakları, kiracının hakları ve her ikisinin sorumlulukları kanunlara göre belirlenmiştir. Peki haksızlığa uğrayan kiracı nereye başvurabilir?

Haksızlığa Uğrayan Kiracı Nereye Başvurmalıdır?

Kiracıların Yasal Hakları

Ev sahibi ve kiracı arasında yapılan anlaşma kira sözleşmesi olarak belirtiliyor.

Kiralanan konut ya da iş yerinin belirlenen süre boyunca, kira tutarı karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesiyle anlaşma yapılıyor.

Kiracı ve kiralayan arasındaki resmi nitelikteki anlaşma, kontratta yer alıyor.

Sözleşme yapılırken iki taraf arasındaki anlaşma net olarak belirlenmelidir.

Evin teslim alınma türü, demirbaşları, aidat ve bina yönetimi ile ilgili hususlar, tadilat veya gayrimenkulde varsa kusurlar net olarak belirtilmelidir.

Kira ödeme günleri, kira artış oranları, sözleşmede belirlenmelidir.

Borçlar Kanunu’na göre belirlenen kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşma ve hususlar, kiracının hakları belirlenmektedir.

Kanunların kiracılara tanıdığı haklar şu şekilde belirlenmiştir:

Kiralayan, kiralanan gayrimenkulü kararlaştırılan tarihte, sözleşmede belirlendiği gibi kullanıma elverişli şekilde, eksiksiz ve kusursuz nitelikte teslim etmekle yükümlüdür.

Sözleşme süresince de aynı niteliklerde bulundurmakla yükümlüdür.

Kiralan konut ya da işyerinde, sonradan ayıplı durum söz konusu ise kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini talep edebilir.

Tamirat, onarım, yenileme gibi çalışmalarla kira bedelinden karşılanabilir. Ya da kusurun giderilmesi için belirli bir oranda indirim yapılabilir.

Kiracı, kiraladığı konut ya da ticari yapıda bir yenilik veya değişim yapmak isterse, mal sahibinden yazılı izin almak durumundadır.

Kiracı hakları için nereye başvurulur konusunda, sözleşmenin içeriklerine göre değerlendirme yapılmalıdır.

Kiracıya verilen haklar arasında; kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, mal sahibinin yazılı izni olmadıkça, kiralanan gayrimenkul bir başkasına kiralanamaz. Aynı şekilde bir başkasına devredilemez.

Taraflardan her biri kira ilişkisine bağlı olarak, çeşitli nedenlerden ötürü sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresi dahilinde her zaman feshedebilir.

Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirtilmesi konusu dışında, kiracı aleyhine herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Konut ya da işyeri kiralarında kiracı, sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmazsa, sözleşme aynen devam eder.

Yenilenmeyen kontratlar aynı şekilde 1 yıl süreyle daha geçerli olur. Bu durumda mal sahibi, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Kiracı Haklarını Korumak için Nereye Başvurmalıdır?

Kiracıya verilen yasal haklar uygulanmadığı durumlarda kiracı hakları için nereye başvurulur?

Tüketici Hakları Kanunu’na göre ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve kanunen tüketici olarak nitelendirilen kiracıların hakları için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılabilir.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda ötürü mahkeme ile de dava başvurusu yapılabilir.

Kolay çözümlenebilir konular için sözleşme gereğince yapılacaklar belirlendiği için, sözleşmenin içerikleri önem taşır.

Hem kiracı hem de ev sahibi, anlaşma sağlarken sözleşmeyi iyi değerlendirmelidir.

Hepsi Emlak

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021, 22:28
YORUM EKLE