Haczedilen Mallar Nasıl Geri Alınır?

Takvim 'den Feride Hilal İmal okuyucusundan gelen, "Eşyalarıma haciz geldi. Haczedilen mallarıma ne olacak?" sorusunu cevapladı.

Haczedilen Mallar Nasıl Geri Alınır?

Borçlarını ödemeyen kişilerin taşınır ve ya taşınmazlarına mahkeme kararı ile el konulmasına haciz işlemi deniliyor.

Borçluya ait, gayrimenkulleri, araçları, hissesi olan şirketleri, evi veya işyerindeki menkul malları, banka hesaplarındaki nakdi varlıkları veyahut da üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına el konulabilir.

İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle borçlunun hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan eşyalar ve iş yerinde faaliyetlerini devam ettirmek için ihtiyaç duyduğu eşyalar haciz kapsamı dışına alındı.

Bu düzenleme alacaklının alacağına ulaşması engellense de yapılan düzenleme borçlunun kazancına devam etmesi için oldukça önemli bir adım.

Televizyon, buzdolabı, fırın, ocak, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi eşyalar haciz kapsamı dışında yer alıyor.

Bu eşyalardan iki tane bulunması halinde bir tanesi haciz edilebilir. Bu eşyalar dışında kalan eşyalar ise haciz edilebilir. 

Haczedilen eşyalar ya yeddiemin sıfatı ile borçlunun uhdesinde bırakılır ya da kaldırılarak yeddiemin deposunda saklanır.

Borçlu olan kişi mallar satılana kadar borcunu ödeyerek malını geri alabilir. Borcun ödenmemesi durumunda ve alacaklıyla anlaşılmaması durumunda taşınır veya taşınmaz mal satışa çıkarılır.

Satış sonrasında elde edilen para dosya masrafından düşülerek alıcıya ödenir. Bu durumdan sonra borçlu malını geri alamaz.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021, 11:03
YORUM EKLE