Haciz Ne Demek? Hangi Mallar Haczedilir?

 Haciz kavramı, icra takibi adı verilen sürecin kesinleşmesi ile beraber, borçlu olan kişinin hem taşınmayan hem de taşınır mallarına alacaklının belirtmiş olduğu talep gereğince el konulması demektir.

Haciz Ne Demek? Hangi Mallar Haczedilir?

Bu noktada mevcut karar hem adli hem de idari makamlar tarafından verilmektedir. Haciz işlemleri devlet eliyle yapılır. İcra memurları bu konuda yetkili olan görevlilerdir ve haciz yapılacak meskene gelerek mallara el koyarlar.

HACİZ ŞARTLARI NELERDİR?

Bir haciz işleminin gerçekleşmesi için 3 farklı şart söz konusudur. Bu şartlar ise şöyle ifade edilmiştir:

--Haczin olması için mevcut borcun mutlaka ödenmemiş olması gerekmektedir.

--Bunun yanı sıra haciz konusunda verilecek olan takip kararının kesinleşmesi de şarttır.

--İlamsız olarak tanımlanan icra takiplerinde ise ödeme emri tebliğin üzerinden bir süre belirlenmiştir. Bu süre 7 gündür. 7 gün içinde herhangi bir itiraz söz konusu değilse haciz işlemlerine başlanır.

HACİZ İŞLEMİ NASIL BAŞLAR?

Haciz işlemlerinde bir süreç vardır. Bu süreç ise şöyle işler:

--Alacaklı olan kişinin ilk olarak İcra Müdürlüğüne gitmesi ve buradan takip talebini istemesi şarttır.

--Dile getirilen talep sonrasında İcra Müdürlüğü, bunun için gerekli olan belgeleri imzalar ve bunu düzenledikten sonra borçlu olan kişiye tebliğ eder. Bu belge bir nevi ödeme emridir.

--Ödeme emri, borçlu olan kişiye ulaştıktan sonra tebligat içinde yazan her türlü yükümlülüğe uymak zorundadır. Tebligat içinde itiraz hakkının olduğu belirtilir. Bunun yanı sıra borcun ödenmesi için belirlenmiş olan süre de tebligat içinde yer almaktadır. Borçlu olan kişinin buna göre hareket etmesi şarttır.

--Eğer borçlu şahıs, tebligata rağmen ve belirtilmiş olan süre içinde bir ödeme yapmıyorsa, bu durum karşısında takip işlemi kesinleşmiş olacaktır. Bunun ardından ise alacaklı ya da onun belirlemiş olduğu bir vekil, İcra Müdürlüğü kanalı ile haciz işlemlerini başlatabilir.

--Haciz işlemleri kapsamında kişinin taşınan ve taşınmayan mallarına el konulur. Haciz hangi durumlarda meydana gelir sorusu bu şekilde cevabını bulmaktadır.

HACİZ NASIL DURDURULUR?

Haciz işlemlerinin durdurulması iki şekilde olur. Bunlardan ilki, borçlu tarafından yapılabilir. Kişiye gelen tebligat sonrasında borçlu, belirtilen süre içerinde borcunu öderse haciz de düşmüş olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra haciz işlemlerini başlatan alacaklının bundan vazgeçmesiyle de haciz işlemleri durabilmektedir.

HANGİ MALLAR HACZEDİLEBİLİR? 

Haciz hangi durumlarda meydana gelir ile alakalı olarak birtakım malların hacze konu olduğunu görmekteyiz. Bu malların içinde aynı amaca hizmet eden ve birden fazla olan eşya bulunmaktadır. Bunun yanı sıra borçlu olan kişi çiftçilik ile uğraşıyorsa arazileri, çift hayvanları ve ziraat aletleri haczedilebilir.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 13:40
YORUM EKLE