banner53

Geline veya Damada Miras Kalır mı?

Miras, vefat eden kimdenin yasal mirasçılarına kalıyor. Ancak mirasçılıkta belli bir sıra bulunuyor ve mirasın kime kalacağı kimin hayatta olup olmadığına göre değişkenlik gösteriyor.

Geline veya Damada Miras Kalır mı?

Kanuna göre, gelin veya damat, kayınvalidesinin veya kayınpederinin doğrudan mirasçısı olamaz.

Ancak kayınvalide veya kayınpeder oğlu veya kızı hayattayken vefat ederse, mirası önce oğluna veya kızına kalıyor. Oğul veya kızının vefat etmesiyle oğul veya kıza geçen mirasın bir kısmı gelin veya damada geçebiliyor.

Medeni Kanuna göre vefat eden kişinin yasal mirasçıları şu şekilde:

Yasal mirasçılar:

KAN HISIMLARI

I. Altsoy

MADDE 495.- Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.
Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

II. Ana ve baba

MADDE 496:  Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

III. Büyük ana ve büyük baba

MADDE 497:  Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.

Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması hâlinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları hâlinde onların payları diğer tarafa geçer.

IV. Evlilik dışı hısımlar

MADDE 498: Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar.

SAĞ KALAN EŞ

MADDE 499: Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:

1. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,

2. Mirasbırakanın  ana  ve  baba  zümresi  ile  birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,

3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

EVLATLIK

MADDE 500: Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder.

Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar.

DEVLET

MADDE 501: Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020, 05:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER