banner53

Gayrimenkul Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Kesinleşen bir icra takibi neticesinde icra dosyası üzerinden borçlunun gayrimenkulleri üzerine haciz şerhi işlenebilmektedir. Haciz şerhi alacaklı veya vekilinin talebi ile icra müdürlüğü tarafından gayrimenkulün bulunduğu yer tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Peki borçlu tapudaki haciz kaldırmak için neler yapabilir, gayrimenkul üzerindeki haciz nasıl kaldırılır?

Gayrimenkul Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Borcun Ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile konan taşınmaz üzerindeki haciz borcun ödenmesi ile kaldırılabilir. Bunun için öncelikle haczin hangi icra müdürlüğü aracılığı ile ve hangi dosya üzerinden konulduğunun tapu kaydından öğrenilmesi gerekmektedir.

Haczin konduğu dosya öğrenildikten sonra icra müdürlüğüne müracaat edilerek dosyanın kapak hesabının yani işlemiş faiz, masraf ve vekalet ücreti dair o gün itibariyle ödenmesi gereken toplam miktarın hesaplanması talep edilir. 

Kapak hesabı neticesinde belirtilen miktarın icra veznesine yatırılması halinde dosya borcunun kapatılması ile birlikte icra dosyası kapanacağı gibi gayrimenkul üzerindeki şeyh de tapu müdürlüğüne yazılacak fek yazısı ile kaldırılır.

Ödeme Taahhüdünde Bulunulması

Borçlunun icra dosyası borcunu belirli vadeler dahilinde ödeceyeceğine dair ödeme taahhüdünde bulunması halinde borçlu veya vekili ile yapacağı bir protokol neticesinde haczin fekkini talep şansı olabilir. Belirli vadeler dahilinde borcun ödeneceği yönündeki taahhüd neticesinde icra müdürlüğüne talepte bulunarak haczin fekki için tapu müdürlüğüne müzekkere yazılması sağlanabilir.

Yalnız ödeme taahhüdünün önemli bir sonucu olarak, borcun belirlenen ödeme vadesinde ödenmemesi haline alacaklının icra ceza mahkemesine başvurması neticesinde borçlunun tazyik hapsine karar verilmesi mümkün olabilmektedir.

Borcun ödenmemesi değil ancak taahhüdün ihlal edilmesi 3 aya kadar hapis cezasını gerektiren bir suç olarak İcra ve İflas Kanunu‘nda düzenlenmiş bulunmaktadır.

Haczin Düşmesi

İcra ve İflas Kanunu’nda alacaklının haczettiği menkuller için 6 ay, gayrimenkuller için 1 yıl içerisinde satış talep etme süresi öngörülmüştür.

Gayrimenkul üzerine haciz konduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı satış talep etmezse gayrimenkul üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile tapu üzerindeki haciz şerhi kaldırılır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER