FEK Yazısı Nedir? Nasıl Alınır?

Konut kredisiyle alınan konutun tüm borçlarının ödenmesinin ardından banka tarafından hazırlanan resmi belgeye “fek yazısı” deniyor. Fek yazısında banka kredisi ödemesi tamamlanan kişiye ait konutun ipoteğinin kaldırıldığına dair bilgiler yer alıyor.

FEK Yazısı Nedir? Nasıl Alınır?

NOTER ONAYI GEREKİYOR

Fek yazısı almak için bankaya dilekçe verilmesi gerekiyor. Sonrasında yapılması gerekenler ise bankadan alınan fek yazısının noterde onaylatılması ve en geç bir yıl içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğü’nde sicile işletilmesi.

Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gerçekleştirilen “ipoteğin fek edilmesi” işlemi, konut kredisiyle alınan konutun üzerindeki ipoteğin resmi olarak tapudan kaldırılması anlamına geliyor.

FEK YAZISI ALMAK İÇİN GEREKENLER

Fek yazısı, evini konut kredisi kullanarak alan kişilerin tüm borçlarını tamamlamasının ardından bankalardan alınıyor.

Bankalar tarafından verilen ve konutun üzerindeki ipoteğin kaldırıldığını belgeleyen fek yazısının alınabilmesi için bazı belgelerin hazır edilmesi gerekiyor. İşte fek yazısı için istenen belgeler:

-- İpotek edilecek taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numaralarını gösteren belge. Belge olmadığında malikin sözlü beyanı da geçerli oluyor.

--Yetkili temsilcinin veya alacaklı ile borçlunun fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaportu veya avukat kimliği, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler içinse vergi numarası gerekiyor.

-- Son altı ay içinde çekilmesi şartıyla 6×4 cm ebatında vesikalık fotoğraf. Fotoğraf adetleri alacaklı için iki, borçlu için bir oluyor.

YORUM EKLE
google-site-verification=YICnoXQvjVWih06MBJp9FBfJkY-ua8wzTHo3jGNdHnc